Marin sektor står på trappene av en digital revolusjon

Publisert: 25.05.2021

Marin sektor er en av Norges fremste vekstnæringer. Nå står næringen ovenfor store endringer innenfor utstyr og teknologi, fiskehelse og marin bioteknologi.

Marin sektor står ved et veiskille. De ti siste årene har næringen vist betydelig utvikling og verdiskaping. Nå skal bransjen ta det store digitale spranget, og Investinor spiller en nøkkelrolle i denne utviklingen, sier Ronny Vikdal, investeringsdirektør i Investinor.

Sjømatnæringen alene har i dag en verdiskaping på mer enn 100 milliarder kroner årlig. I tillegg kommer stadig økende verdiskaping fra andre produkter og tjenester innenfor sektoren.

– Den positive utviklingen i næringen har gitt grobunn for en rekke nye produkter og tjenester. Den har akselerert de siste årene med stadig flere innovasjonsprosjekter og oppstartsselskaper. Vår oppfatning er at denne utviklingen vil fortsette og at sektoren i enda større grad vil ta i bruk ny teknologi de neste årene, sier Vikdal.

Automatisering og digitalisering viktige trender fremover

Vikdal sier de største endringene forventes å skje innenfor produksjonsoptimalisering. Det betyr økt automatisering og digitalisering. Utvikling av ny teknologi vil også åpne opp for nye aktører og nye forretningsmodeller.

Vikdal peker videre på at forbrukerne er stadig mer opptatt av holdbarhet, sporbarhet og ferskhet, noe som krever bedre teknologi gjennom hele verdikjeden. Nye miljø- og fiskehelsekrav samt bærekraft vurderes også som sentrale drivere for ny teknologi, både innen utstyr, fôr og legemidler.

– Som et resultat av dette vil vi se en rekke innovasjoner på mange områder innenfor marin sektor som for eksempel landbasert oppdrett.

Det betyr at mye av dagens utstyr og teknologi vil erstattes med ny teknologi, og at det vil introduseres helt nye innovative løsninger innen innen både oppdrett og fiskeri, sier Vikdal.

Skaper «Cisco under vann»

I 2020 gjorde Investinor to nye investeringer i marin sektor: Ocean Space Acoustics AS og Water Linked AS. Begge disse selskapene treffer digitaliseringstrenden i sektoren godt. Mens Ocean Space Acoustics teknologi sørger for sporing av tapte garn i havet skal Water Linked revolusjonere markedet for posisjonering og kommunikasjon under vann.

– Water Linked har en verdensledende teknologi som kommuniserer under vann med ekstrem nøyaktighet. Denne teknologien gjør Water Linked svært godt posisjonert for å bidra i utviklingen som skjer under havoverflaten, både innen mineralutvinning, mat- og energiproduksjon. Målet er å skape «Cisco under vann», og nå er vi enda bedre posisjonert for å lykkes med dette. Vi er svært fornøyde med at vi kan gå inn sammen med en så god medinvestor som Equinor, og bruke vår kapital og kompetanse til å skape morgendagens næringsliv, sier Otto Frøseth, investeringsdirektør i Investinor.

– Investinor har sammen med Equinor bidratt til en økt profesjonalisering av styret, både ved egen inntreden og at de har hjulpet oss å finne gode eksterne kandidater. Den første vesentlige kapitalrunden har bidratt til å virkelig akselerere selskapet. Siden Investinor kom inn i selskapet har vi tredoblet både antall ansatte og omsetningen til selskapet, og den solide veksten fortsetter sier Oliver Skisland, CEO i Water Linked.

Siden Investinor kom inn i selskapet har vi tredoblet både antall ansatte og omsetningen til selskapet, og den solide veksten fortsetter sier Oliver Skisland, CEO i Water Linked (til venstre i bildet sammen med Investinors representanter Otto Frøseth og Øystein Wikan). Foto: Henrik Fjørtoft

Fakta

Spøkelsesfiske er den dødeligste formen av marint avfall for marine pattedyr og andre marine arter. Tapt og forlatt utstyr kan fortsette å fangemarine arter så lenge som 30 år etter at de er tapt eller kastet. Ocean Space Acoustics AS, er en SINTEF spin-out som har utviklet en løsning (PingMe™ Solution), som enkelt lokaliserer, posisjonerer og merker objekter under vann, som for eksempel garn, teiner og liner.

Kontakt oss