«Min første tanke var at dette var en god deal»

Publisert: 06.05.2021

Les historien bak tidenes beste investering for Investinor, og hva som skjedde i de dramatiske minuttene før børsåpning 9. november.

Klokken er 08.30, og Investinors finansielle rådgiver videreformidler et ultimatum til helseteamet i Investinor: Vi har en kjøper til aksjeposten i Calliditas, og dere må ta en av­gjørelse før børsen åpner om 30 min.

–  Min første tanke var at dette var en god deal. Samtidig så er det ikke hver dag du må ta beslutninger som dreier seg om en halv milliard kroner med den typen tidsfrister. Så det er helt klart at vi hadde noen nervepirrende minutter den morgenen, sier Ann-Tove Kongsnes, investe­ringsdirektør og leder av helseteamet i Investinor. Kvelden før hadde Calliditas annonsert posi­tive fase 3 data. Så det var duket for en sterk børsåpning på mandag morgen. Likevel kom budet overraskende på. Fredag hadde kursen avsluttet på 112 kr. Budet som Investinor ble pre­sentert lød 130 kr per aksje.

Kongsnes trommer sammen kollegaene i helseteamet. Sammen tar de en kort brief med de finansielle rådgiverne i Carnegie og Kempen for å drøfte budet og rydde av veien eventuel­le hindre. Deretter har de et raskt møte med Investinor-­sjef Terje Eidesmo for å få hans god­kjenning. På 20 minutt er de klare til å akseptere budet.

–  Salget av Calliditas var nøye planlagt og godt fundamentert. Nedsalget hadde allerede startet gjennom mindre salg via børsen tid­ligere i 2020. Selv om det var noen hektiske minutter på morgenkvisten hadde vi solid grunnlag for å ta be­slutningen om å godta budet, sier Thomas S. Wrede-­Holm, inve­steringsdirektør i Investinor.

En syv år lang reise

Den totale gevinsten endte på 475 millioner – Investinors største gevinst fra en enkeltinvestering noensinne, og som tilsvarer IRR på ca. 35% og ROI på ca. 4,6x.

Eventyret startet i 2013 da Investinor for første gang invester­te i Calliditas. Selskapet er et spesialist­legemiddelselskap som reformulerer legemidler til behandling av pasienter med sjeldne sykdommer. Investeringen ble foretatt sammen med svenske Industrifonden AB og Bengt Julander, en av gründerne i selskapet. Totalt investerte Investinor 137 millioner kroner i Calliditas og had­de en aktiv rolle i å utvikle selskapet fra tidlig klinisk fase til å være et børsnotert selskap med positive fase 3 data.

–  Vår reise med Calliditas har på in­gen måte vært en rett linje. Det har vært opp-­ og nedturer, slik det er med alle venturecaser. Noe av hemmeligheten har vært et sterkt og samstemt inves­torkorps som har stått samlet om van­ skelige beslutninger i styrerommet, sier Kongsnes, som har fulgt selskapet siden 2013.

Investinor har hatt en aktiv eierrolle og Ann-­Tove Kongsnes satt i styret fra 2013 til 2019, da hun byttet styreplassen med en plass i valgkomitéen.

–  Vi har deltatt svært aktivt i utvik­lingen av selskapet. Selv om vi ikke har medisinsk spisskompetanse på huset i Investinor vet vi hvilke spørsmål som skal stilles, og hvordan vi skal hente inn riktig kompetanse for å sikre en god ut­vikling av vår helseportefølje, fortsetter Kongsnes.

Hun peker videre på at anset­telsen av ny CEO i 2017 var en avgjørende milepæl for selskapet.

–  Med Renee Aguiar­-Lucander inn som CEO fikk Calliditas den rå kommer­sielle teften de trengte for å ta caset inn i den neste fasen. Hun har gjort en unik jobb med å ta selskapet videre, samtidig har hun vært en svært dyktig markeds­fører av caset inn mot nye investorgrup­per, særlig i USA. Det har skapt interesse for selskapet og muliggjort et nedsalg for Investinor, sier Kongsnes.

Børs som finansieringsverktøy

Calliditas ble børsnotert på NASDAQ i Stockholm sommeren 2018 og i New York sommeren 2020.

–  Før børsnoteringen var det et alternativ for Calliditas å bli kjøpt opp av et PE­fond. Men betingelsene var for dårlige etter vår mening, og vi så at børs ville bli et bedre verktøy for finansiering og videre vekst for Calliditas. I Calliditas hadde vi et fantastisk godt samarbeid med våre medinvestorer. Valget om børsnotering som ble tatt sammen med dem viste seg å bli en suksess for oss, sier Kongsnes.

Får vi en ny Calliditas blant porteføljeselskapene til Investinor?

–  Våre investeringer i bioteknologi har høy risiko, men de har også potensial for høy avkastning når selskapet lykkes. Alle selskaper vi investerer i vil ikke lyk­kes like godt som Calliditas, men vi er sterke i troen på at vi skal få frem flere nye stjerner, sier Kongsnes.

Callitidas legemiddelkandidat Nefecon skal hjelpe pasienter med den autoimmune sykdommen IgA Nefropati ved å utsette eller eliminere pasientens behov for dialysebehandling.

Kontakt oss