Nå kommer legen på digitalt hjemmebesøk

Publisert: 23.02.2022

Etter åtte år med testing vil Norge rulle ut digital hjemmeoppfølging for pasienter i 2022. Flere Investinor-selskaper tilbyr slike løsninger.

En ny evalueringsrapport viser at kronisk syke pasienter som får digital oppfølging hjemme opplever økt trygghet og bedre mestring av egen sykdom.

Nå vil myndighetene ta i bruk ordningen over hele landet. Til sommeren publiseres nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging.

Investinors investeringsdirektør Ann-Tove Kongsnes er svært fornøyd med konklusjonen.

– Investinor har investert i en rekke selskaper innenfor digital helse. Løsninger som er utviklet av porteføljebedrifter som Dignio og Tellu kan bli rullet ut over hele landet, sier Kongsnes.

Helseteknologi-sjef: –Avgjørende

Evalueringen, som er utført på oppdrag for Helsedirektoratet, ble publisert i forrige uke.

Totalt 730 personer med kroniske lidelser i seks ulike kommuner deltok i undersøkelsen. Formålet var å utarbeide nasjonale anbefalinger for utforming og organisering av digital hjemmeoppfølging.

Daglig leder Lars Christian Dahle i helseteknologiselskapet Dignio, som har vært en del av den nasjonale utprøvingen, synes det er positivt at det kommer nasjonale faglige råd.

– Vi vet at slike nasjonale råd er avgjørende for at kommunene prioriterer teknologien. Etter å ha arbeidet med dette i nesten ti år er vi veldig klare for å kunne levere og til å bidra til bedre samhandling, sier Dahle til Dagens Medisin.

Kongsnes er enig.

– Ved hjelp av helseteknologi kan man koble pasienter og helsepersonell tettere sammen. Pasienter kan ta grep om egen helse. Samtidig kan man få mer effektiv utnyttelse av de knappe ressursene i helsevesenet, sier den erfarne investeringsdirektøren.

Investinor satser tungt på e-helse

Et annet eksempel i Investinors helseportefølje er Tellu, som blant annet utvikler telehelseløsninger som gjør at eldre og kronisk syke kan få oppfølging mens de bor hjemme. På senhøsten fikk selskapet skryt fra EU for å ha tatt i bruk «Internet of things (IoT)»-teknologi på en nyskapende måte.

Investinor har satset på digital helse i en årrekke, men investeringene skjøt virkelig fart i 2020 med tunge satsninger i selskaper som Tellu, Dignio og «mobillegen» Eyr.

– Norden har tydelige konkurransefortrinn innen e-helse og er langt fremme på området. Samtidig er det et segment som fortsatt er fragmentert med mange små aktører som kjemper om markedsandeler. Konsolidering blir et viktig stikkord i årene som kommer, og våre investeringer i segmentet reflekterer dette. Her vil det bli mange spennende muligheter fremover, sier Kongsnes.

Du kan lese mer om hvordan vi kan tilby risikokapital til lovende oppstartsbedrifter på hjemmesiden vår. Der finner du også en oversikt over porteføljeselskapene våre, fordelt på ulike bransjer.

En ny evalueringsrapport viser at kronisk syke pasienter som får digital oppfølging hjemme opplever økt trygghet og bedre mestring av egen sykdom. Flere selskaper i Investinors portefølje er sentrale levernadører av digital helseteknologi. Foto: Getty Images

Investeringsdirektør Ann-Tove Kongsnes. Foto: Henrik Fjørtoft

Kontakt oss