Nanoradar for bedre eldreomsorg

Publisert: 27.05.2015

Investinors porteføljeselskap Novelda lager avanserte radarsensorer som kan gi eldre en tryggere hverdag.

Novelda AS tilbyr markedets mest robuste og fleksible kortdistanse «single chip» nanoradarsensor: XeThru.

Novelda har allerede lansert en søvnsensor i det internasjonale markedet, og har flere innovative produkter på gang. Blant annet har selskapet utviklet en trygghetsalarm for fremtidens eldreomsorg.

– Utgangspunktet for prosjektet er eldrebølgen. Det blir flere eldre i dette landet, og vi lever lenger. Derfor er det behov for utvikling av ny teknologi som bidrar til at eldre med behov for bistand kan fortsette å bo hjemme så lenge som mulig og samtidig føle seg trygge på at de får hjelp når de trenger det, sier teknologidirektør i Novelda Dag T. Wisland til forskning.no.

Bedre for brukerne
– Systemet er svært brukervennlig siden trygghetsradaren blir en del av omgivelsene og krever minimalt av brukeren. Sensorene skal hverken bæres på kroppen, aktiveres eller lades. Sammenlignet med kameraovervåking vil en radarbasert løsning oppleves som mye mindre invaderende i privatlivet, sier Wisland.

Sensorene registrerer bevegelser i boligen og gir presis informasjon til en analyseenhet. Dersom en person for eksempel blir liggende urørlig på kjøkkengulvet, blir det slått alarm.

Intelligent og lærende
Noveldas sensorer kan også inngå i et «intelligent selvlærende system»; en programvare som analyserer store mengder data fra radarbrikkene og lærer seg å identifisere avvik.

– Systemet vil kunne se om søvnen er dårligere enn før, om du sitter mer i ro enn det som har vært vanlig, om pusten er dårligere og å gi en rekke andre indikasjoner på at helsetilstanden er i endring. Og jo lenger dette selvlærende systemet får virke, jo mer presist og flinkere til å fange opp avvik blir det, forklarer prosjektleder i Novelda Stig Støa til forskning.no.

Novelda ønsker nå å finne samarbeidspartnere i helsesektoren som kan bidra til at trygghetsteknologien blir testet ut i stor skala.

Investinor investerte 54 millioner kroner i Novelda AS i desember 2014, i en emisjon på totalt 77 millioner kroner.

Kontakt oss