Norge er jumbo på vekstkapital i Norden

Publisert: 14.08.2020

Torsdag 13. august innledet styreleder i Investinor, Thomas Falck, en debatt om det norske privatkapitalmarkedet som del av Møteplass Oslo 2020; årets alternative Arendalsuka.

Falck la i innledningen vekt på at Norge allerede før koronakrisen var desidert dårligst blant de nordiske landene når det kommer til tilgang på vekstkapital for tidligfase- og vekstselskaper. Det på tross av at Norge internasjonalt er å regne som en stormakt innen kapitalforvaltning.

Norges jumboplass ble bekreftet fra flere hold i panelet, hvor statssekretær i Finansdepartementet Kari Elisabeth Olrud Moen, Terje Lien Aasland (AP) fra næringskomiteen på Stortinget, administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, og Herbjørn Skjervold, partner i ProVenture, deltok. Investinor var en av arrangørene.

Klikk her for å se opptak av debatten.

Debatten dreide deretter inn på hva vi skal leve av etter oljen og hvordan den norske stat bør tilrettelegge for at vekstselskapene har tilgang på tilstrekkelig kapital og kompetanse, både i krisetider og gode tider. Behovet for mer oppmerksomhet fra politisk hold rundt hvordan statlig investeringskapital, sammen med privat kapital, kan bistå disse selskapene frem til kommersialisering, vekst og internasjonalisering var også et viktig tema.

– Små selskaper viser vei på bærekraft og digitalisering, og kan skape varige nasjonale konkurransefortrinn, arbeidsplasser og utvikling. Staten er den eneste aktøren i Norge som kan skape og legge til rette for ny næringsutvikling som monner på nasjonalt nivå. Vi kan ikke fortsette og subsidiere gamle næringer som olje gjennom nye skattekutt, og nedprioritere investeringer i tidligfase- og vekstselskaper med stort potensial til å skape arbeidsplasser og eksportinntekter, uttalte Falck.

Bygge gode og langsiktige økosystemer
Statssekretær Moen påpekte at det i den ekstreme situasjonen vi er inne i også har blitt tydelig hvordan vekstselskapene sliter med å få det samme politiske gjennomslaget som de store, etablerte selskapene som har egne foreninger som snakker samkjørt på deres vegne.

– Hvilken rolle skal staten ta? Vi vil ikke ha en rekke gründere som blir verdensmestere i søknadsskriving. Vi vil at de skal jakte kunder, trekke til seg talent og jobbe med store konkurransedyktige selskaper. Her har staten en viktig rolle i å bygge gode økosystemer, sa Moen.

Herbjørn Skjervold fra ProVenture var også opptatt av å sikre at økosystemene som allerede er på plass ikke begynner å skjelve på grunn av koronakrisen.

– Vi må flytte blikket 24 måneder fremover i tid og bli enda mer robust. Norge er på jumboplass, og vi får ikke den omstillingen av norsk næringsliv vi trenger. Finansdepartementet har gjort veldig mye bra de seneste månedene. Man har tatt strukturelt gode grep der man har samlet flere virkemidler under Investinor og styrket selskapet med èn milliard kroner. Investinor har nå fem verktøy, mot tre for ett år siden, og kan gjøre både direkteinvesteringer og fond-i-fond og matching. Derfor viser jeg til Abelia, Venturekapitalforeningen og Virke som sier: «tilfør ytterligere 3 milliarder kroner til Investinor nå, slik at de har kapital til å satse videre og være en motor i denne utviklingen», sa Skjervold.

 

Foto: Arne Bakk

Kontakt oss