Nyinvestering: Sorbwater Technology

Publisert: 08.06.2017

Investinor får med seg det internasjonale oljeselskapet Repsol Energy når de nå går inn i vannrensingsselskapet Sorbwater Technology AS fra Bergen. Totalt blir selskapet tilført 43 millioner kroner.

– Vi har investert i god teknologi og et sterkt team. Sorbwaters teknologi kan få en viktig rolle i å løse en av verdens største utfordringer, tilgangen på rent vann. Selskapet har store ambisjoner internasjonalt og vi gleder oss til å bidra til selskapets globale ekspansjon, sier Jan Morten Ertsaas, investeringsdirektør i Investinor .

Sorbwater Technology har en serie med helt bionedbrytbare produksjonskjemikalier  og tilhørende systemløsninger til bruk i vannrensing i olje- og gassindustrien. Teknologien er også velegnet til rensing av avfallsvann innen prosessindustri, gruvedrift, petrokjemisk raffinering, shipping, og papirmasse- og papirindustri.

Investinor går alltid sammen med andre investorer i nye investeringer, og opptrer dermed som en brobygger for privat kapital som ønsker å investere i venturemarkedet. Det er også første gang Investinor investerer sammen med Repsol, et energiselskap med base i Madrid og totalt 24 000 ansatte.

– Det er spennende å få jobbe med en så stort og kompetent selskap, og vi tror Repsols industrielle erfaring vil være viktig for den fremtidige utviklingen av Sorbwater, sier Jan Morten Ertsaas

Finansieringsrunden ble ledet av Repsol Energy Ventures S.A. og Investinor, med støtte fra de eksisterende aksjeeierne; Sarsia Seed (Bergen), Proventure Seed (Trondheim) and SparebankenVest (Bergen).

Sorbwater Technology har en serie med helt bionedbrytbare produksjonskjemikalier til bruk i vannrensing i olje- og gassindustrien. Teknologien er også velegnet til rensing av avfallsvann innen prosessindustri, gruvedrift, petrokjemisk raffinering, shipping, og papirmasse- og papirindustri.

Sorbwaters produksjonskjemikalier for rensing av oljevann representerer den neste generasjonen av svært effektive, robuste og miljøvennlige flokkulanter, emulsjonsbrytere og de-emulgatorer for industrier med behov for å behandle store mengder oljevann ned til mindre enn 1 ppm.

Sorbwater har levert sin patenterte vannbehandlingssystemer til kunder i Vest-Afrika, Midtøsten og Mexicogolfen. Sorbwaters kjemiske og kompakte flotasjonsløsninger er spesielt velegnet til å fjerne all olje (<1 ppm) i prosessvann og avløpsvann før avsalting, utslipp eller gjenbruk. Gjenvinning av prosessvann er et viktig bidrag i arbeidet med å minimere skadelige utslipp fra oljeindustrien.

– Sorbwaters kjemiske løsninger kan potensielt erstatte mer enn 600 tonn per år med ikke-biologisk nedbrytbare kjemikalier, som for tiden slippes delvis rett ut i havet på norsk sokkel. Produksjonskjemikaliene som har vært i bruk i behandlingen av prosessvann de seneste 20 årene kan akkumuleres i næringskjeden til levende organismer i havet, og vi kjenner ikke til konsekvensen av dette. Vår løsning er basert på råmaterialer som er høstet direkte fra havet, og kjemikaliene vil derfor raskt brytes ned i sitt naturlige miljø og ikke etterlate skadelige rester, sier Svein Steen, administrerende direktør i Sorbwater.

– Eierne av Sorbwater er glade for å kunne ønske Repsol og Investinor velkommen til teamet. De eksisterende eierne har finansiert teknologiutvikling, kvalifisering og de første leveransene. Vi ser veldig frem til å inkludere nye investorer som har kapasitet til å være med og videreutvikle selskapet, sier Jon Berg, styreleder i Sorbwater.

Faksimile: Finansavisen 6. juni 2017

Før og etter rensing. Bildet er fra Sorbwaters operasjoner i Kuwait, og viser tilgriset vann før og etter rensing.

Kontakt oss