Nyinvestering: VilMer AS

Publisert: 08.09.2017

Investinor har investert i VilMer AS, som har som intensjon å skape en effektiv digital møteplass for en stadig voksende aldrende befolkning. Springcorp Growth, et investeringsselskap eid av Are Traasdahl, er også med i samme emisjonsrunde.

  • Det vokser fram et stort og globalt marked for digitale tjenester for en eldre befolkning. VilMer har sett muligheten for å lage en effektiv, digital møteplass for en stadig større andel eldre med digitale ferdigheter og behov, sier investeringsdirektør Jon Øyvind Eriksen i Investinor.
  • Selskapet har ambisjon om å løse et stort og viktig samfunnsmessig behov, har et kompetent og erfarent gründerteam. Vi tror VilMer har potensiale for å vokse sterkt fremover, fortsetter han.

Markedet er åpent. Hittil er det ingen som har lyktes med å lage en effektiv digital møteplass for eldre. VilMer er etablert av Øystein Landgraff, som er tidligere leder av PA Consultings strategirådgivningsavdeling. Selskapet har som mål å bli det ledende sosiale mediet og markedsplassen for eldre.

Investinor investerer sammen med Springcorp Growth, et investeringsselskap eid av den meritterte seriegründeren Are Traasdahl. Finansieringen skal brukes til å gjennomføre en pilottest av VilMer-konseptet i en norsk kommune, for å finjustere verdiforslaget og forretningsmodellen.

www.vilmer.no

Kontakt oss