Nytt porteføljeselskap: Xsens AS

Publisert: 02.02.2017

Teknologiselskapet Xsens fra Bergen har hentet inn 25 millioner kroner i venturekapital fra ProVenture og Investinor.

Xsens tilbyr patentert teknologi for måling av strømningsrater i olje- og gassindustrien.

Måling av strømningsrater innen olje- og gassindustrien utgjør et globalt marked på flere titall milliarder kroner årlig. Måleinstrumentene som finnes på markedet i dag, må enten stikkes inn i væske- og gass-strømmen, eller trenge gjennom rørveggen for å virke, dermed blir de lett forstyrret av avsetninger (belegg på innsiden av rørene). Avsetningene gjør målingene stadig dårligere, og måleinstrumentet vil da ikke fungere etter hensikten.

Xsens har utviklet en ny metode for å måle strømningsrater fra utsiden av rørene, og med minst like god nøyaktighet.

Xsens-teknologien gjør det mulig å måle strømningsrater i rørledninger på havbunnen og i prosessutstyret på plattform (der olje, gass og slam separeres). Teknologien er også meget anvendelig i landbaserte prosessanlegg.

Produktene til Xsens kan dessuten ettermonteres med klemmer på utsiden av røret. Dette er noe industrien etterspør, og særlig der Xsens-teknologien kan erstatte instrumenter som ikke lenger måler nøyaktig nok.

Kutter kostnader
─ Denne emisjonen gir selskapet muligheter til å realisere en ambisiøs produktlansering og vokse nasjonalt og internasjonalt sier, styreleder i Xsens Christopher Giertsen.

─ Den største fordelen med teknologien til Xsens er kostnadene. De tilbyr målere med samme nøyaktighet som konkurrentene, men til en vesentlig lavere pris. De har dermed mulighet til å ta en betydelig markedsandel, sier investeringsdirektør i Investinor Jan Morten Ertsaas.

─ Dette er et meget spennende selskap spunnet ut fra Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen, som har lang tradisjon for å utvikle verdensledende måleteknologi for oljebransjen. De har nok en gang klart å utvikle et produkt som vil kunne gi betydelige besparelser for oljeindustrien, sier Managing Partner i Proventure Terje Eidesmo.

─ Globalt er markedet for enfase- og tofasemålere på flere titalls milliarder kroner hvert år, med fokus på pålitelighet, nøyaktighet og lavere kostnader sier Magne Husebø, administrerende direktør i Xsens.

Lite selskap skal bli større
Xsens AS holder til i Bergen. Produktene er utviklet ved Christian Michelsen Research, og selskapet er stiftet av CMRs heleide investeringsselskap Tecom AS.

Selskapet har to ansatte, men det skal nå ansettes flere nøkkelpersoner for å vokse nasjonalt og internasjonalt.

Faksimile: Finansavisen 2. januar 2017

Kontakt oss