Olaug Svarva nytt styremedlem i Investinor

Publisert: 25.06.2018

Tidligere leder i Folketrygdfondet, Olaug Svarva, er valgt inn som nytt styremedlem Investinor

– Investinor investerer i venture og ekspansjonsfasen, der private og institusjonelle investorer i stor grad er fraværende. Få, om noen, i Norge har samme kompetanse om norske kapitalmarkeder som Olaug Svarva, og vi ser frem til å få henne med i styrekollegiet, sier Thomas Falck, styreleder i Investinor.

Investinor har som mål å investere i og utvikle verdensledende bedrifter. Til nå har Investinor deltatt i og drevet frem investeringer på om lag 8 milliarder kroner i norske ventureselskaper, i mer enn 70 selskaper. Samtidig har Investinor fra dagens mandat ble etablert i 2013 en realisert og urealisert årlig nettoavkastning på over 20 prosent.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven. Investinor forvalter statens midler på en solid måte, samtidig som selskapet bidrar til å bygge en bro mellom de ulike fasene i kapitalmarkedet for lovende norske vekstselskaper. Dette er et viktig arbeid som både gjør det mulig for norske selskaper å utvikle seg, og sikrer god avkastning på våre felles midler, sier Svarva.

Svarva deltar på sitt første styremøte 27. juni.

Kontakt oss