Om såkornfond

Et såkornfond er et aktivt eierfond som består av både statlig og privat kapital, og som investerer i innovative bedrifter med stort verdiskapingspotensial i hele landet. Fondene har betydelig finansiell løfteevne og vil bidra til utvikling av bedriftene over tid.

Hvem kan få finansiering fra såkornfond?

Det er et krav at fondene skal investere i bedrifter som er i en tidlig fase og hvor det ordinært er vanskelig å oppnå finansiering i egenkapitalmarkedet.

Fondene investerer i selskaper som er

 • I tidlig fase og som har produkter og/eller tjenester med høy innovasjonsgrad og internasjonalt vekstpotensial.
 • Bedriftene må være yngre enn fem år regnet fra registrering i foretaksregisteret ved førstegangs investering fra såkornfondene.
 • Bedriftene må være små (definisjonen er færre enn 50 ansatte) og/eller ha balanse under 10 millioner euro. Selskapene må være uavhengige av større konsern.

De enkelte såkornfondene har spesialisert seg på ulike sektorer og velger derfor bedrifter innenfor sitt satsingsområde. Såkornfondene kan ikke investere i skipsbygging, kull og stålindustri, i finansielle foretak eller rene eiendomsforetak.

Hva kan finansieres?

Et såkornfond vil ofte ha et mer langsiktig tidsperspektiv og være villig til å ta en høyere risiko enn andre typer finansiering. Det kan derfor være aktuelt for et såkornfond å investere i en bedrift som er i idéfasen, eller før selskapet har omsetning og det er bevist at teknologien vil fungere.

Såkornfondene er private investeringsselskaper og forvaltes på kommersiell basis på oppdrag fra Investinor og Nærings- og fiskeridepartmentet. Formålet er at den statlige investeringen skal bidra til å utløse mer langsiktig og kompetent kapital til ambisiøse, innovative bedrifter. Som aktive eiere bidrar fondene gjennom styrearbeid med kompetanse, erfaring og nettverk.

Hvordan søker jeg?

De enkelte fondene foretar vurdering av potensielle selskaper hvor de investerer. Forvaltningen av de forskjellige såkornfondene skjer på kommersiell basis. Ettersom såkornfondene står fritt til å velge investeringsobjekt må de enkelte fond kontaktes for vurdering av forretningside/-produkt.

Liste med såkornfondene

 • Nye landsdekkende såkornfond

  Det er etablert fem landsdekkende såkornfond. Staten deltar med inntil 250 millioner kroner i egenkapital og private investorer med tilsvarende beløp i hvert av fondene. Fondene har en total kapitalbase på 2,085 milliarder kroner, og 0,85 milliarder kroner er tilgjengelig for nye investering per mai 2020.

  Landsdekkende såkornfond

  Landsdekkende fond – opprettet i 2006 – som investerer i innovative prosjekter over hele landet. Fondene er nå i en fase hvor de kun foretar oppfølgingsinvesteringer.

  Distriktsrettede såkornfond

  Distriktsrettede såkornfond – opprettet i perioden 2006-2008 – kan investere i bedrifter lokalisert i de mest næringssvake områdene.
  Fond kan investere i selskaper lokalisert i følgende kommuner.

  Fondene er tilnærmet fullinvestert, men kan fortsatt gjøre enkelte nyinvesteringer.

Kontakt oss