poLight henter nye 160 mill. NOK

Publisert: 15.08.2016

Investinors porteføljeselskap poLight® AS har hentet 160 millioner kroner i egenkapital gjennom en rettet emisjon mot nye og eksisterende investorer.

Emisjonen ble overtegnet, og blant de nye aksjonærene er flere ledende norske- og internasjonale institusjoner. poLight sikter mot børsnotering innen ett år. Parallelt fortsetter arbeidet med kommersialisering av poLights ledende autofokuslinse – TLens® – for mobiltelefonkameraer.

poLight har gjennom det siste halvannet året gjort betydelige teknologiske fremskritt og har kommet langt i arbeidet med å få et kommersielt gjennombrudd for selskapets autofokuslinse.

— Vi har fått meget god tilbakemelding på vår historie og den progresjonen vi kan vise til over de siste par årene. Denne kapitalutvidelsen gjør at vi kan akselerere vårt kommersielle arbeid, samtidig som vi skal styrke satsingen på å videreutvikle vår unike teknologi, sier Øyvind Isaksen, administrerende direktør i poLight.

Eksisterende aksjonærer, med blant andre Investinor, Viking Venture og svenske Industrifonden, deltar samlet med rundt en tredjedel av emisjonen. poLight ble priset til NOK 610 millioner kroner etter kapitalutvidelsen på NOK 160 millioner kroner.

poLight tilbyr den raskeste autofokuslinsen for bruk i mobiltelefonkameraer. Selskapets patenterte teknologi har flere fordeler sammenlignet med dagens teknologi, Voice Coil Motor (VCM).

Kombinert med avansert bildeprosessering muliggjør poLights autofokuslinse nye applikasjoner, som; ”Instant FocusTM” – bildet bringes umiddelbart i fokus, ”All in FocusTM” – alle objekter i bildet vil være i fokus, både objekter nært og langt fra kamera, samt muligheten for refokusering av bildet etter at bildet er tatt. I tillegg vil TLens kunne være en viktig komponent for å realisere suksessfull implementering av kommende «dual camera»-systemer.

I samarbeid med STMicroelectronics og selskapets sammenstillingspartner i Taiwan, THEIL, er produksjonen av det første produktet TLens Silver nå kvalifisert. Fokus videre vil være å øke kapasitet, samt sikre den første kunden. poLight er i dialog med flere potensielle kunder, og det pågår flere kvalifikasjonsprosesser av selskapets teknologi.

— poLight har nådd en rekke milepæler de siste årene, og vi er fornøyd med at investorene anerkjenner dette og vil være med på den videre utviklingen. poLight
adresserer et stort marked, og med denne emisjonen skal vi raskt kunne forfølge de mulighetene vi har identifisert, sier styreformann Eivind Bergsmyr.

Investinor har vært medeier i poLight siden 2011, og eier 26,7 prosent av selskapet.

Kontakt oss