Positivt 2016-resultat fra Investinor

Publisert: 02.03.2017

Investinors årsresultat for 2016 viser et resultat før skatt på 122 millioner kroner, noe som er en dobling sammenliknet med året før. I samme periode er driftskostnadene redusert med 20 prosent.

─ Årsaken til det positive resultatet er primært god verdiutvikling i de bedriftene som Investinor har investert i, sier administrerende direktør i Investinor Haakon Jensen.

Resultat før skatt i 2016 endte på 122 millioner kroner, mot 60 millioner kroner forrige år. Investinors driftskostnader i 2016 utgjorde 52,2 millioner kroner, mot 64,9 millioner kroner i 2015, blant annet grunnet lavere lønnskostnader.

Dagens verdi av Investinors forvaltningskapital er 4,15 milliarder kroner.

I 2016 gjorde Investinor fem nyinvesteringer, i selskapene Unacast, Skioo Holding, Scale Protection, Xsens og AblePay Technologies. Disse nye porteføljeselskapene hentet inn 109,2 millioner kroner, hvorav 50,1 millioner fra Investinor.

I løpet av året ble Investinors porteføljebedrifter tilført til sammen 1,1455 milliarder kroner i risikokapital, hvorav 328 millioner kroner (29 prosent) fra Investinor.

─ Samspillet mellom Investinor og private investorer fungerer godt, og sammen investerer vi viktig kapital i norske selskaper som kan bli fremtidens vekstvinnere, sier Haakon Jensen.

Investinor venter at den positive utviklingen skal fortsette i 2017.

─ Vi har flere selskap i porteføljen som begynner å bli modne og posisjonert for salg eller børsnotering i løpet av 2017, og dette vil nok gjøre det mulig for Investinor å realisere investeringer med god avkastning, sier Jensen.

Han mener utviklingen den siste tiden viser at Investinor er på rett vei.

─ Selskapet har lagt bak seg noen år med tap, men nå begynner verdiene i porteføljen å komme til syne, og det er naturlig å forvente at resultatene vil bli stadig bedre de kommende årene, etter hvert som flere porteføljebedrifter blir klare for salg eller børsnotering, avslutter Jensen.

Faksimile: Dagens Næringsliv 2. mars 2017

Kontakt oss