Pre-Såkornfond 2015-2020

Hensikten med Presåkornkapital er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Ordningen skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Det skal bidra til at oppstartselskapene blir bedre i stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Presåkornfondet har mellomledd som investerer og forvalter eierskapet på vegne av Ivestinor. Det er disse som velger ut hvilke selskaper det skal investeres i. Mellomleddene er inkubatorer, teknologioverføringskontorer (TTOer) og noen forretningsenglenettverk.

Presåkornordningen har mellomledd som forvalter kapitalen og utøver det aktive eierskapet. De velger ut hvilke selskaper det skal investeres i. Mellomleddene er inkubatorer, teknologioverføringskontorer (TTOer) og noen forretningsenglenettverk. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og ordningen bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Hvem kan få presåkorninvesteringer?

 • Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial (se hvordan vi definerer innovativ bedrift under overskriften «Målgruppe» nedenfor)
 • Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
 • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert

Hvordan går vi frem?

Oppstartbedrifter som vil avklare om de kan få presåkorninvesteringer må ta direkte kontakt med en eller flere av investormiljøene som forvalter presåkornkapital fra Investinor. Sørg for å være godt forberedt, med en god investorpresentasjon. Du finner oversikten over investormiljøene nedenfor.

Hva kan finansieres?

Presåkornordningens investeringer skal rettes mot innovative bedrifter som forbereder seg for vekst og:

 1. som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nyeste (state of the art) innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller
 2.  hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før presåkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.

Hvilke bedrifter har mottatt presåkornkapital?

 • Selskaper med presåkorninvesteringer per 23.04.2020

  Adline AS
  Adventor AS
  Agdir Drift AS
  Age Labs AS
  AIA Science AS
  Alginor ASA
  AlphaEntrance AS
  Altina AS
  Anteo
  Applied Autonomy AS
  Aristeia AS
  Armoni AS
  BagID AS
  Bagin AS
  Bill Kill AS
  Bio-Me AS
  BlueEye Robotics AS
  Blåfjell Holding AS
  Brudeli Green Mobility AS
  Bygr AS
  Capassa AS
  Capeesh AS
  Cardinor AS
  Catalysts Technologies AS
  Centraflow AS
  C-Feed AS
  Cimon Medical AS
  CityQ AS
  Club United AS
  Createview AS
  Crystallize AS
  Onio AS
  DiggEcard AS
  Digital Group AS
  Dimension 10
  Dimeq AS
  Diwala AS
  Domos AS
  Dynaspace
  Dyrekassen AS
  Ecofiber Recycling AS
  Effee Induction AS
  Enin AS
  Entire Body AS
  Entrillo AS
  Epiguard AS
  Estro AS
  Eventum Norge AS
  Evva Technologies AS
  Exedra AS
  ExploCrowd AS
  EYR Medical AS
  Fabriscale Technologies AS
  fácil AS
  Fieldmade AS
  Filmgrail AS
  FintechDB AS
  Fonn AS
  Foodback AS
  Friskus AS
  Funzionano AS
  Gobitech AS
  Graphiq Technologies AS
  Headshed AS
  Horde AS
  Ideltechs AS
  Idia AS
  Ignite Procurement AS
  Imerso AS
  Independence Gear AS
  Innovation Garage AS
  Intrava AS
  Inzpero AS
  Iris AI AS
  JET Seafood
  Klimb AS
  Kongsberg Ferrotech AS
  Kvalvik Bluebio
  Kyoto Group AS
  LeadX AS
  Lean Business International AS
  Leieting AS
  Letsip AS
  LiftRoller AS
  Listen AS
  Liverpass DA
  Luminiser AS
  Mattid AS
  Medsensio AS
  MemoScale AS
  Meshcrafts AS
  Minipro
  Mito.AI AS
  Mojob Norge AS
  Moonstone Retreat AS
  MSG Production AS
  Myhere AS
  N2 Agri AS
  No Isolation AS
  Nobesita AS
  Offpad AS
  Oivi AS
  ORIVO AS
  Otovo AS
  Outtt AS
  Pacertool AS
  Paleblue AS
  Parrotplay AS
  Payrest Norge AS
  Pharmasum Therapeutics AS
  Pluvia AS
  Pre Vention AS
  Prediagnostics AS
  Previwo AS
  Prosa Security AS
  ProWellPlan
  Qrrnt AS
  Quantidoc AS
  qWave AS
  Respinor AS
  Restdb AS
  Rock Physics Technology
  SafetyWing AS
  Salmofarms AS
  Sanity AS
  Sea-Lix AS
  SeaSmart
  Sensario
  Serca Pharmaceuticals AS
  Sharemy3d AS
  Sherpa Education AS
  Simonsen&Simonsen AS
  Skiwo AS
  Smart Crowding AS
  SmartVarsling AS
  Snow Cannon Games
  Soraytec Scandinavia AS
  Soundio AS
  Spiff AS
  Sports Computing AS
  Stalkit Holdning AS
  Superplus AS
  Sustaintech AS
  Synq AS
  Tango Seaweed AS
  Telemotix AS
  Tenklabs AS
  TERP AS
  Remarkable
  Think Outside AS
  Ticket Co AS
  Tise AS
  Tjommi
  Travis AS
  Truegroups AS
  UBIQ Aerospace AS
  Unloc AS
  Urban Gartneren AS
  Verdensvev AS
  Versor AS
  Vev AS
  Vilect AS
  Vio Media AS
  Visavi Technology AS
  Vitir AS
  Vizda
  WAI Environmental Solutions AS
  Wavefoil AS
  Way AS
  WellMend
  Wide Assessment AS
  Wionetic AS
  WiSub
  Xeris AS
  Xplora Technologies AS
  Xvision Software AS
  Joymo AS
  Zegeba AS
  Zeipt AS
  Zelluna Immunotherapy AS
  Zelluna Therapeutics AS
  Ztl Holding AS
  Zu4r Sportswear AS

Kriterier for presåkorninvesteringer

  • Det skal opplyses til bedriftene det investeres i at de mottar investeringer fra Investinors presåkornfond.
  • Selskapet det investeres i skal ved investeringen være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
  • Investeringer fra presåkornfondet kan utgjøre mellom 500.000 og 3 mill. kroner per bedrift.
  • Private investorer må delta med egenkapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra presåkornfondet. Presåkorninvestering og koinvestering fra private investorer skal investeres i den samme emisjonen. Presåkornforvalter kan delta med maksimalt 50 % av den private koinvesteringen.
  • Privat egenkapital (koinvesteringen) i denne emisjonen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
  • En presåkornforvalter kan ikke eie mer enn 50 % av bedriften det investeres i.
  • Utenlandske innovative oppstartselskap med datterselskap i Norge kan aksepteres når det investeres i den norske enheten og det er arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i den norske enheten.
  • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
  • Det kan ikke investeres i bedrifter som er «i vanskeligheter» slik dette er definert i EØS-avtalens statsstøtteregler/GBER art. (18) bokstav a) til og med d).
  • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
  • Investeringen må på investeringstidspunktet vurderes å ha potensial for en exit med fortjeneste etter rimelig tid. Vurderinger knyttet til investeringene må kunne dokumenteres.

Ofte stilte spørsmål

 • Minst 50 % av koinvesteringen skal komme fra uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor? 
  Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet

  Kan andre fond regnes som uavhengige private investorer? 
  Ja, så lenge de investerer på markedsmessige, kommersielle vilkår og selv står ansvarlige for sine investeringer, regnes de i denne sammenheng som private investorer. Da spiller det ingen rolle hvorvidt fondets kapital kommer fra private eller offentlige kilder.

  Kan koinvestering reises via crowdfunding? 
  Ja, så lenge kapitalen hentes inn på lovlig vis stiller ikke Investinor noen øvrige krav til hvordan kapitalen er reist. Det er viktig at selskapet får på plass en god strategi for hvordan dere skal finansiere selskapets på kort og lang sikt og hva slags eiere dere bør satse på.

Kontakt oss