Private investorer trekker seg fra nytt fond i Nord-Norge

Publisert: 05.10.2022

Investinor beklager at private investorer i landsdelen velger å trekke tilbake sin kapital til fondet.

Investinor fikk i oppdrag av regjeringen i fjor høst å etablere et nytt fond på 400 millioner kroner i Nord-Norge. Staten ved Investinor skulle bidra med 200 millioner kroner, og forvalter fikk mandat til å hente inn tilsvarende privat kapital slik at fondet blir på minimum 400 millioner kroner.

Investinor beklager at private investorer i landsdelen nå velger å trekke tilbake sin kapital til det nye fondet.

—Dette er en beklagelig utvikling. Vi var svært nær ved å kunne lansere fondet, og hadde allerede fått mesteparten av den private kapitalen samt et kompetent forvaltningsteam på plass, sier fungerende administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor.

For å fremme entreprenørskap og bedre vilkårene for gründere og vekstbedrifter, bevilget regjeringen i 2021 midler til et nytt fond med statlig og privat kapital.

Forvalteren skulle velges ut ifra kompetanse i teamet, erfaring med aktiv forvaltning av fond og evne til å reise privat kapital, og kunne selv velge hvor i Nord-Norge fondet skulle lokaliseres.

—Vi har i lang tid hatt god dialog med forvalter og private investorer som ønsket fondet velkommen, og som ville bidra med kapital, kunnskap og kompetanse for å skape flere vekstbedrifter i landsdelen. Det er mange spennende bedrifter i nord, og dette fondet skulle gi disse kraft til å vokse videre, sier Kongsnes.

Investinor vil nå gå i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet for å forsøke å finne nye løsninger som kan komme lovende vekstbedrifter i våre nordligste fylker til gode.

Fung. administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes

Kontakt oss