Prosess

Publisert: 06.10.2020

Det er ønskelig at kontaktskjemaet benyttes ved innsending av investorpresentasjon.

  1. Oppfyller selskapet kriteriene blir det i første omgang gjennomført et telefon-/videomøte for en initell gjennomgang av investorpresentasjonen.
  2. Dersom Investinor etter det første møtet ønsker å gå videre i prosessen, blir selskapet invitert til en mer detaljert gjennomgang av selskapet og sine medinvestorer.
  3. Dersom selskapet går videre vil det bli en grundig gjennomgang, en due diligence prosess. Investinor vil ut fra en helhetsvurdering vurdere hvilke selskap som tas videre til beslutning.
  4. Innstilling behandles i Investinor som beslutter om det skal investeres i selskapet.
Kontakt oss