Publikasjon av Investinors årsrapport for 2020

Publisert: 12.05.2021

I dag publiserer Investinor årsrapporten for 2020. Årsrapporten utgjør en sentral del av selskapets informasjon til eiere og andre interessenter. I tillegg til obligatorisk innhold som årsregnskap og styrets beretning, belyser rapporten viktige begivenheter og utviklingstrekk i Investinors investeringsvirksomhet.

Administrerende direktør Terje Eidesmo oppsummerer 2020 på følgende vis i sin leder:

Utholdenhet lønner seg

Til det kjedsommelige har vi sagt at det tar tid å skape vekstbedrifter. I 2020 fikk vi endelig bevist at dette er sant.

Investinor har lagt bak oss det beste året i vår historie, med en bruttoavkastning på 491,2 millioner kroner. Det er flere grunner til vårt fantastiske resultat.

For det første får vi betalt for den grundige og solide jobben som har blitt lagt ned siden 2008. Det er mange som har æren for at vi er der vi er nå, og resultatet viser at utholdenhet lønner seg. Ventureinvesteringer er en humpete vei, og er ofte mye tøffere enn de fremstår når vi ser suksessoverskriftene i avisen. Derfor skal vi stoppe opp og virkelig glede oss over de gode resultatene.

En annen årsak til vår fremgang er at Covid 19-viruset snudde verden på hodet og framskyndet digitaliseringen av mange bransjer. Midt i denne digitaliseringsbølgen opererer Investinor. Men til tross for fremgangen i porteføljen utviklet 2020 seg på langt nær i rett linje.

Koronaperioden ble innledet med at vi først overtok forvaltningen av såkornkapital fra Innovasjon Norge og deretter fikk et mandat for å forvalte fonds- og matcheinvesteringer. Jeg vil benytte anledningen til å berømme Investi­nor-ansatte for måten de sømløst integrerte nye kollegaer i organisasjonen og sistnevnte for hvordan de bidro fra første dag, selv når pandemien satte sine begrensninger.

Ved inngangen til 2020 forvaltet Investinor 4,2 milliarder kroner øremerket til direkte investeringer i norske vekstselskaper. Før omorganiseringen var vi allerede direkte investert i 64 selskaper. Ved inngangen til 2021 har Investinors forvaltningskapital økt til 8 milliarder og Investinors eierskap omfatter nå investeringer i 70+ selskaper og 45+ fond. Gjennom våre nye mandater er vi investert indirekte i ytterligere 300 selskaper. Det er en solid portefølje av selskaper som utgjør en betydelig del av fremtiden til norsk næringsliv.

Dette ansvaret skal vi være bevisst. Dette ansvaret er også blant grunnene til vårt fokus på bærekraftige investeringer. Gjennom året har norsk næringsliv virkelig fått øynene opp for ESG og bærekraft, noe som blant annet har gitt utslag i at et rush av grønne selskaper listes på Euronext Growth. Trenden mot mer bærekraftige investeringer vil fortsette, men vi skal også være oppmerksom på at mange selskaper uten en tydelig bærekraftsprofil forsøker å ri den grønne bølgen. For Investinor sin del innebærer dette at vi fortsetter å lete etter de gode investeringscasene, samtidig som vi gjennom våre styreposisjoner vil legge enda mer trykk på ESGog bærekraftsarbeidet i porteføljeselskapene.

Med dette bakteppet vil jeg takke både ansatte i Investinor og alle våre porteføljeselskaper for en eksepsjonell innsats i et vanskelig år. I tillegg til å håndtere en uforutsett krise som sendte alle på hjemmekontor, har mange fått oppleve hvor utfordrende det har vært å lede ansatte eller utføre arbeidsoppgavene uten fysisk kontakt. Jeg er stolt av å være en del av et så robust og faglig sterkt miljø som viste sin stayerevne til gangs i 2020.

Rapporten kan leses i sin helhet her: Årsrapport 2020.

Kontakt oss