Radarteknologiselskapet Novelda henter 400 millioner

Publisert: 09.12.2021

Investinors porteføljeselskap Novelda henter 400 millioner kroner i en emisjon og planlegger børsnotering.

– Investinor skal være med på å gjøre lovende norske bedrifter verdensledende. Novelda er et utmerket eksempel på dette. Siden vi investerte i selskapet i 2014, har Novelda blitt nummer 1 i verden med sin radarteknologi, sier administrerende direktør i Investinor, Terje Eidesmo.

– Stor anerkjennelse

Investinor er største aksjonær i selskapet, etterfulgt av Alliance Venture og Vatne Equity.

Totalt er det hentet 400 millioner kroner i denne emisjonsrunden, som var overtegnet. Investinor bidrar med 10 millioner kroner i emisjonen. Etter kapitalutvidelsen prises selskapet til vel 1,5 milliarder kroner.

– Investinors viktigste jobb er å utvikle verdier i selskapene og sørge for å bygge solide selskaper slik at andre kompetente investorer kan ta selskapene videre når vår etappe er ferdig. Både for oss og Novelda er det en stor anerkjennelse at så mange aktører viste interesse, sier Eidesmo.

Novelda vil søke børsnotering på Oslo Børs i løpet av de neste 12 månedene, opplyser selskapet.

Investinor er med videre som aksjonær, og har ingen umiddelbare planer om salg av aksjer.

– Fantastisk reise

Novelda ble startet i Kviteseid i Telemark i 2004 av gründer Dag T. Wisland.

Selskapet har utviklet en verdensledende radarteknologi, noe som blant annet har medført at de har fått en storkontrakt med PC-produsenten Lenovo.

­­– Novelda har vært gjennom en fantastisk reise. Vi er stolt over resultatene som er oppnådd og vårt bidrag som aktiv eier. Antall ansatte er firedoblet og selskapsverdien nær åttedoblet. Nå står selskapet foran et virkelig kommersielt gjennombrudd, noe kontrakten med Lenovo er et eksempel på. Vi ser frem til den videre ferden, sier investeringsdirektør i Investinor, Otto Frøseth.

Novelda UWB radar chip

Noveldas ultrawide band (UWB) radarchip. Foto: Novelda

Terje Eidesmo

Administrerende direktør Terje Eidesmo, Investinor. Foto: Henrik Fjørtoft

Investeringsdirektør Otto Frøseth, Investinor. Foto: Henrik Fjørtoft

Kontakt oss