Regjeringen bevilger 1 milliard i krisemidler til Investinor

Publisert: 27.03.2020

Investinor tilføres 1 milliard kroner i ekstra investeringskapital som en del av regjeringens krisepakke til norske oppstarts- og vekstselskaper.

– Dette er en betydelig styrking av Investinor, som vi umiddelbart vil ta i bruk for å støtte norsk næringsliv. Vi opplever allerede en strøm av henvendelser fra fond og enkeltselskaper som trenger finansiering for å komme seg gjennom denne krisen. Nå får vi større muskler og kan hjelpe enda flere vekstselskaper, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Regjeringens krisepakke inneholder en rekke tiltak rettet spesifikt mot oppstarts- og vekstselskaper. Et av tiltakene er at Investinor tilføres 1 milliard kroner i frisk kapital.

– Det er godt å se at regjeringen kommer så raskt på banen for å støtte gründere og vekstselskaper rundt om i landet, som nå opplever at kapitaltilgangen tørker helt inn. Investinor har i de seneste årene bygd opp et velfungerende system for å investere i norske vekst-og gründerselskaper, og vi samarbeider tett med private medinvestorer som vi nå vil mobilisere. Denne kompetansen kombinert med kunnskapen til de nye medarbeidere vi får fra Innovasjon Norge blir svært verdifull. Vi kjenner markedet og bedriftene godt. Derfor kan vi raskt gå inn og fordele og investere kapital på en hensiktsmessig måte, sier Eidesmo.

Ekstra midler til fondsinvesteringer og matching
Investinor får ekstra midler for å kunne ta en enda større rolle som en motsyklisk buffer i krisen, og regjeringen tilfører investeringskapitalen til Investinors nye mandat for matching- og fondsinvesteringer. I budsjettet for 2020 er Investinor allerede bevilget 142 millioner kroner til dette mandatet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 1 milliard kroner i 2020.

– Det gir en trygghet for oppstarts- og vekstselskapene å vite at Investinor står klar med kapital og kompetanse. Vi kan styrke private venture- og oppstartsfond ved å tilføre dem penger umiddelbart. I tillegg har vi hatt dialog med en rekke gründer- og vekstselskaper over lang tid, hvor vi kan gå direkte inn med de nødvendige investeringene, sier Eidesmo.

Kontakt oss