Regjeringen styrker Investinor

Publisert: 26.11.2021

Regjeringen vil tilføre Investinor 200 millioner kroner for å styrke bedrifter i tidlig fase.

– Vi vil berømme regjeringen for å satse på morgendagens næringsliv. Dette vil være med på å skape vekstkraftige bedrifter over hele landet. Men behovet for risikokapital er ikke dekket med denne bevilgningen. Vi har identifisert et kapitalgap på mange milliarder kroner bare i 2022, sier administrerende direktør Terje Eidesmo i Investinor.

Med endringen tilføres Investinor 142 millioner kroner i årlig bevilgning samt ytterligere 58 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.

– Investinor bidrar til at lovende bedrifter blir tilført både kapital og kompetanse. Vi vil styrke markedet for tidligfaseinvesteringer for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Satser på klima

Siden Investinor ble opprettet i 2008, har selskapet prioritert bærekraftige investeringer. Ifølge vårt mandat skal næringsmiljøer som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer prioriteres. Det forventes at Investinor som et statlig eid selskap er ledende i sin bransje når det gjelder arbeid med ansvarlighet og bærekraft.

– Et av målene mine som næringsminister er å kutte klimagassutslipp med begge hender. For å lykkes må hele næringslivet bidra, sier Vestre i meldingen.

Investinor-sjefen er av samme oppfatning. Han påpeker at Investinor har investert i over 400 bedrifter, enten direkte eller via ulike fond.

– Investinor investerer alltid sammen med private investorer. En krone fra oss tilfører bedriftene nesten fem. Det viser at vi er en katalysator for omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv, sier Eidesmo.

Nesten doblet i størrelse

I 2020 vedtok Stortinget å overføre Innovasjon Norges investeringsmandater innen presåkorn- og såkornfond, på til sammen cirka 3 milliarder kroner, til Investinor. Samtidig fikk Investinor et nytt mandat for fond-i-fond-investeringer, som årlig tilføres 142 millioner kroner.

Investinor bidrar til å bygge opp bedrifter og eierskapsmiljø over hele landet. Vi investerer i ulike bransjer som IKT, helse, miljøteknologi, maritime næringer og skog- og trenæringene.

– Det er stor risiko forbundet med tidligfaseinvesteringer, men vi ser også at flere bedrifter lykkes. Det er avgjørende for norsk verdiskaping at vi får tatt i bruk privat kapital og kompetanse til å bygge morgendagens næringsliv, sier Vestre i meldingen.

Investinor-sjef Terje Eidesmo

Kontakt oss