REMA vil ha mer fra Keep-It

Publisert: 08.06.2015

REMA 1000 utvider samarbeider med Investinors porteføljeselskap Keep-it Technologies AS.

Keep-it Technologies tilbyr en unik teknologi, holdbarhetsindikatoren Keep-it, som viser riktig holdbarhet for temperaturfølsomme produkter som matvarer, medisiner og kjemikalier.

Tradisjonell datostempling av matvarer er upresis og fører til at det kastes store mengder fullt brukbar mat. Bruk av holdbarhetsindikatoren Keep-it løser derfor et stort miljøproblem, samtidig som matprodusenter og forhandlere kan redusere kostnader i verdikjeden.

REMA 1000 har siden 2012 brukt denne Keep-its teknologi på blant annet kjøttdeig, og nå skal dagligvarekjeden merke enda flere av sine ferskvarer med holdbarhetsindikatoren Keep-it.

Keep-it Technologies vant nylig hovedprisen i Local EAT Award, som ble under den store matkongressen EAT Stockholm Food Forum 2015.

EAT Stockholm Food Forum samler ledende politikere, akademikere og forretningsfolk fra hele verden for å diskutere mat, helse og bærekraft.

─ Keep-its idé gjør at vi kan begrense mengden mat vi kaster samtidig som vi forsikrer oss om at maten er helsemessig forsvarlig å spise, sier leder av EAT-juryen, president Hege Gjessing i Legeforeningen.

─ Keep-its holdbarhetsmåler er et av flere tiltak som kan redusere et stort problem – den enorme mengden med mat som kastes hver dag. På vegne av NHO vil jeg gratulere så mye med en fortjent pris, sier medlem av juryen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Investinor ble medeier i Keep-It Technologies i 2010 og har så langt investert 19 millioner kroner i selskapet.

Kontakt oss