Resultat for 4. kvartal 2023: Investinor investerte for 629 mill. kroner i 2023

Publisert: 15.03.2024

I et fortsatt krevende marked var Investinor med på å tilføre selskapene og fondene i porteføljen over 3,8 milliarder kroner i frisk kapital i 2023.

Investinor, som ble opprettet i 2008, har som formål å bidra til et bedre kapitalmarked for tidligfaseselskaper i Norge. Målet er høyest mulig avkastning innenfor bærekraftige rammer. Med en eksponering mot over 700 selskaper og 63 fond og forvaltere er Investinor landets klart største tidligfaseinvestor.

I 2023 investerte Investinor for 629,2 mill. kroner, en økning på over 42 prosent fra året før. Totalt ble det gjennomført 123 transaksjoner.

–Til tross for krevende markedsforhold kan man se tilbake på flere lyspunkt i fjor, sier fung. administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes.

Hun peker på blant annet disse transaksjonene:

  • Bioteknologiselskapet Arxx Therapeutics fusjonerte med Oxitope Pharma fra Nederland, og fikk det nederlandske spesialistfondet Forbion som ny majoritetseier. Transaksjonen er en av de største finansieringsrunder noensinne for et unotert norsk biotekselskap i tidlig fase.
  • Et annet eksempel er Unacast, som fusjonerte med amerikanske Gravy Analytics for sammen å skape et sterkt selskap som analyserer bevegelsesmønstre basert på mobildata fra kunder. Unacast har flere av verdens største selskaper som kunder.
  • Et tredje er Dele Health Tech, som har utviklet teknologi for å rapportere og forhindre fall blant eldre. I fjor fusjonerte Dele med israelske Vayyar, som regnes som en såkalt enhjørning – et privateid vekstselskap verdsatt til over én milliard dollar.

Høy andel internasjonal kapital

Internasjonale investorer sto for 24 prosent av den samlede kapitalen som ble tilført porteføljebedriftene og -fondene i 2023. Investinors andel var til sammenligning på ca. 17 prosent.

–Dette viser at Investinor spiller en viktig rolle som brobygger mot private og internasjonale kapitalkilder, sier Kongnes.

Investinor-konsernet fikk i 2023 en netto avkastning på–8,5 prosent, tilsvarende –220,5 mill. kroner i resultat før skatt.

Investinors portefølje er inndelt i en serie syntetiske årgangsfond for å synliggjøre den underliggende avkastningen. Investinor Matching I fikk en avkastning på 8,3 prosent i 2023, mens det største årgangsfondet – Investinor Direkte I på ca. 2,5 mrd. kroner – oppnådde en avkastning på -0,2 prosent. Investinors fond-i-fond-mandat leverte en avkastning på 2,8 prosent i 2023.

–Etter et vanskelig 2022, hadde vi håpet at pilene skulle snu i 2023. Men fasiten ble dessverre nok et krevende år for venture- og tidligfaseinvesteringer. Den mest åpenbare faktoren er høyere renter, som har ført til store verdifall og vanskeligere kapitaltilgang for mange av våre selskaper, sier Kongsnes.

Solgt selskaper for 1,1 mrd. kroner på fem år

I tråd med strategien om å realisere for å reinvestere har Investinor solgt, helt eller delvis, 23 selskaper med et samlet proveny på 1,1 mrd. kroner de siste fem årene. I 2023 ble posisjoner i 7 selskaper avhendet med et samlet vederlag på 50,5 mill. kroner.

–Investinor følger internasjonale standarder for å verdsette porteføljen. Urolige markeder kan gi store urealiserte svingninger. Det er derfor verdt å minne om at det er først når selskapene selges, at den faktiske avkastningen kommer til syne, sier Kongsnes.

Investinors rapport for 4. kvartal 2023 kan lastes ned her.

–Til tross for de krevende markedsforholdene kan man se tilbake på flere lyspunkt i porteføljen i 2023, sier fung. administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes. Foto: Henrik Fjørtoft

Kontakt oss