Rush fra bærekraftsselskaper

Publisert: 22.12.2021

Proventures nyeste fond opplever et rush fra oppstartsselskaper som tilbyr bærekraftige løsninger.

Fondet, hvor Investinor er største eier, investerer i digital teknologi-bedrifter som benytter bærekraftige forretningsmodeller. Gründerne har som regel en ting til felles: De tilbyr løsninger som får mer ut av mindre.

– Før handlet mye om å oppnå bedre ytelse. Nå har fokuset dreid. Generelt tilbyr selskapene løsninger som utnytter noe bedre. Dette går igjen som en rød tråd, sier daglig leder Geir Ove Kjesbu.

Bedre utnyttelse av energi, bedre utnyttelse av infrastruktur, bedre utnyttelse av råvarer, bedre utnyttelse av eiendeler og bedre utnyttelse av helsevesenet er blant eksemplene.

– Ta betong for eksempel. Verdens mest brukte byggemateriale omtales ofte som en klimaversting. Men befolkningsvekst og urbanisering gjør at etterspørselen øker. Bill Gates påpekte at det på verdensbasis bygges en by på størrelse med New York City hver eneste måned. Bedre ressursutnyttelse kan gi store positive effekter, sier Kjesbu.

– Hva betyr bærekraft for dere?

– Bærekraft for oss er at man påvirker FNs bærekraftmål i positiv retning på et eller flere områder. Vi er ingen «impact»-investor som forsøker å påvirke utviklingen i en spesiell retning, men velger de investeringene vi tror gir best avkastning. Vi skal sørge for at våre selskaper har positivt fotavtrykk, sier Kjesbu.

Trangt nåløye

Proventure Seed III, som fondet heter, investerer i nystartede selskaper uten omsetning. Pågangen er rekordstor, ifølge Kjesbu:

– Av 550 caser har vi gått i dybden på 50-70 stykker og endt opp med å investere i seks selskaper. Nåløyet er trangt. Men jeg vil snakke opp kvaliteten på selskapene. Vi har sett en fantastisk utvikling det siste tiåret. Det er tydeligvis frigjort både kapital og talenter fra andre industrier. Jeg er imponert over den nye generasjonen forretningsfolk. Det er rett og slett veldig lovende – og motiverende, sier Kjesbu, som var Investinors første administrerende direktør fra 2008 til 2016.

Wanda er et av selskapene som Proventure satser på. Selskapet lar privatpersoner leie lagerplass via en egenutviklet plattform.

– Wandas løsninger gjør at man reduserer behovet for innvendig bodplass i boliger. Dermed kan man bygge mindre bygårder. Nivel, et annet selskap vi har investert i, jobber med digital regulering av sparkesykler, som oppleves som et problem i storbyene, sier Kjesbu.

– Dere har investert i cirka én prosent av «dealflow». Mangler det kapital i denne fasen av kapitalmarkedet?

– Vi er ikke alene om å investere i såkornbedrifter. Kapitaltilgangen burde vært betydelig bedre gitt tilgangen på gode selskap. Flere selskap bruker lang tid på en krevende kapitalinnhentingsprosess og jeg er litt spent på fremtiden. Av erfaring er det ikke sikkert at de såkalte englene, som har dratt mye av markedet, er der i morgen. De står fritt til å endre fokus. Vi forvalter et fond med levetid på 12 år. Det er viktig å ha institusjonelle investorer som bærebjelke i bunn. Hvis vi får en nedgangskonjunktur, vil det være viktig med en stabiliserende aktør slik at markedet ikke blir for tynt, sier Kjesbu.

Spiller en nøkkelrolle

Investinor er største investor i Proventure Seed III. Den sterke utviklingen gleder investeringsdirektør Christian Wolff-Skjelbred, som følger opp våre engasjement i såkornfond.

– Investinor skal bygge morgendagens næringsliv. Det må være et bærekraftig næringsliv. Men vi vet at i deler av markedet er det krevende å hente kapital, spesielt for selskaper i de tidligste fasene. I dag er det kun Proventure og Sarsia Seed som har tilgjengelig kapital for tidligfaseselskapene. Jeg er bekymret for tilgangen på kapital til kompetansebaserte selskaper med lange og kapitalkrevende utviklingsløp. For å lykkes med å skape bærekraftige suksessbedrifter, spiller Proventure og lignende fond en nøkkelrolle, sier Wolff-Skjelbred.

Byggeplass kraner solnedgang

Betong er verdens mest brukte byggemateriale - og en klimaversting. Men befolkningsvekst og urbanisering gjør at etterspørselen øker. Bedre ressursutnyttelse kan gi store positive effekter.

Geir Ove Kjesbu, daglig leder Proventure Seed III

Geir Ove Kjesbu, daglig leder i Proventure Seed III og Investinors første administrerende direktør.

Investeringsdirektør Christian Wolff-Skjelbred i Investinor mener fond som Proventure Seed III spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv.

Kontakt oss