Setter exit på agendaen

Publisert: 21.11.2023

Disse forvalterne har skapt en enhjørning. Nå står neste fase for tur.

Nylig samlet Investinor et 30-tall investorer for å diskutere et viktig, men krevende tema: Exit.

—Exit er selve «judgement day» for en forvalter, sa Daniel Ras-Vidal foran fremmøtte forvaltere fra Tromsø i nord via Stavanger i sørvest til Oslo i øst.

Klapp på skulderen

Ras-Vidal kalles gjerne presåkornordningens far. Som daværende leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge – tok han i 2015 initiativ til å opprette ordningen som forvaltes av Investinor (les mer).

Nylig fikk han se hva det er blitt av babyen som ble skapt for å styrke økosystemet for tidligfaseinvesteringer i Norge.

Nye tall viser at 72 tildelinger til 30 inkubatorer, TTO-er og englenettverk har gått til totalt 264 selskaper i den såkalte presåkornfasen, det vil si selskaper som var yngre enn fem år på investeringstidspunktet.

Et samlet bidrag fra Investinor på knapt 300 millioner kroner har utløst nesten 1,1 milliarder kroner i frisk kapital til morgendagens næringsliv. Resten har kommet fra private investorer.

reMarkable, Strise, Firi og Sanity er blant selskapene som presåkornforvalterne har satset penger på.

—Dere kan klappe dere selv på skulderen. Ordningen har virket. Den har tilført mye penger til selskaper i veldig tidlig fase, sa Rannveig Fadum, ansvarlig for ordningen i Investinor, da hun samlet forvalterne til exitseminar i Oslo denne uken.

—Dette man drømmer om

Temaet for seminaret er ikke tilfeldig valgt.

År med nyinvesteringer går nå mot slutten for presåkornforvalterne. Neste oppgave blir å selge andelene i selskapene de har investert i – eller ta exit, som det heter på stammespråket.

Forvalterne sitter på en verdifull portefølje. Basert på dagens verdier kan investorene doble pengene. Samlet internrentabilitet (IRR) ligger på 10,6 prosent.

—Dette er langt høyere tall enn vi hadde forventet, sa investeringsdirektør Ola Smeby i Investinor da han presenterte den ferske statistikken.

Aller mest verdifull er investeringen i reMarkable, som har steget 171 ganger i verdi. Skrivebrettselskapet fikk status som «enhjørning» – et selskap verdsatt til mer enn én milliard dollar – allerede i 2022, ni år etter etableringen.

– Dette er det man drømmer om som ventureinvestor, sa Smeby.

– Én investering som alene kan betale for alle de andre investeringene i fondet pluss gi eier en «decent» avkastning, la han til.

Bra selskaper til fair pris

Men veien dit er kronglete, påpekte Erling Maartmann-Moe.

Bransjenestoren med fartstid fra venturefond som Alliance Venture og Verdane har vært sentral i flere store exit-prosesser, deriblant salget av Falanx til britiske ARM og Voisey til Snapchat.

— I salgsprosesser er det alltid fristende å «pynte brura», men det meste vil bli avslørt i en «due dilligence»-prosess. For selskapet er det viktigste å ha orden i sysakene, være ærlig og tjene penger, var Maartmann-Moes enkle råd til forsamlingen.

Finansdirektør Tor Helmersen i Investinor var inne på det samme da han foreleste om verdsettelse av selskapene i et fond.

— Jeg sier som Warren Buffett: Det er bedre å kjøpe et bra selskap til en fair pris, enn et fair selskap til en bra pris, sa Helmersen.

Små selskaper av stor betydning

Jo Eikeland Roald fra Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, understreket betydningen av presåkornordningen i omstillingen av norsk økonomi.

En ting er selskapene forvalterne sitter på. En annen ting er selskapene de tar exit i. Lykkes de med realiseringen, vil nemlig pengene bli brukt til å investere i nye, lovende selskaper.

—Det er tech vi skal leve av i fremtiden, og det er tech som skal løse de store samfunnsutfordringene Norge står overfor. Derfor er dette små selskaper av stor betydning, sa Roald.

Forvalterne i Investinors presåkornordning har backet flere suksessfulle selskaper, deriblant enhjørningen reMarkable. —Dere kan klappe dere selv på skulderen. Ordningen har virket, sa investeringsdirektørene Ola Smeby og Rannveig Fadum i Investinor da de samlet forvalterne i Oslo nylig.

—Det er tech vi skal leve av i fremtiden, og det er tech som skal løse de store samfunnsutfordringene Norge står overfor. Derfor er dette små selskaper av stor betydning, sa Jo Eikeland Roald fra Abelia.

Daniel Ras-Vidal kalles presåkornordningens far. Som daværende leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge – tok han i 2015 initiativ til å opprette ordningen som forvaltes av Investinor.

Kontakt oss