Skitude søker notering på Euronext Growth

Publisert: 02.12.2020

Skitude Holding, hvor Investinor har vært aksjonær siden 2016, søker notering på Euronext Growth Oslo. Selskapet planlegger å gjennomføre en emisjon på inntil 270 millioner kroner hvor Investinor er en av ankerinvestorene sammen med Handelsbanken Fonder, Canica og Andenæsgruppen.

– Verdens alpindestinasjoner er underdigitalisert, og Skitude har ledertrøyen med den største kundebasen av skiløpere og posisjonen som den ledende aktøren på heiskortsystemer. Skitude har nylig signert avtale om å kjøpe teknologiselskapene Liftopia og Spotlio, som har over 150 destinasjoner på kundelisten i Nord-Amerika. Oppkjøpene gjør oss til den største internasjonale aktøren og vi ser på en rekke selskaper og initiativer for å samle alpinverden under én digital plattform, sier Bent Grøver, styreleder i Skitude og investment manager i Investinor.

Skitude tilbyr heiskort-teknologi og community-løsninger til over 300 resorter med 1,8 millioner registrerte brukere og er et resultat av fusjonen mellom heiskortsystemet Skioo og Skitude i 2019. Skioo ble etablert i Sveits våren 2013 av den sveitsiske gründeren Gregory Barbezat og nordmannen Yngve Tvedt, og hvor Aksel Lund Svindal, Canica og Investinor har vært aktive investorer de seneste årene.

– Skitude har som ambisjon å digitalisere verdens fjelldestinasjoner. En børsnotering vil bidra til å akselerer veksten for å bli verdens ledende aktør i et betydelig, men fragmentert marked med en svært kjøpesterk kundegruppe. Skitude har allerede over 1,8 millioner registrerte brukene og har lagt en offensiv vekst- og ekspansjonsstrategi, hvor børsnoteringen er et sentralt element, sier gründer Yngve Tvedt.

Liftopia er en amerikansk leverandør av programvare og heiskortsystemer til over 100 fjelldestinasjoner i Nord-Amerika, samt løsninger til utvalgte sommerparker. Spotlio har 57 destinasjoner på kundelisten, og er en SaaS-leverandør av en rekke tjenester til disse destinasjonene

– Jeg har sett på mange teknologiselskaper de seneste årene, men det er sjeldent man ser et selskap med en så sterk posisjon i en underdigitalisert bransje som roper om konsolidering. Nesten uansett hvor jeg reiser i Europa og USA er det lange køer for å kjøpe heiskort, hvor de ulike systemene ikke snakker sammen og teknologiplattformene for gjestene er antikvariske. Skitude løser alle digitaliseringsutfordringene, sier Aksel Lund Svindal, investor i Skitude.

Skitude hadde proforma driftsinntekter på rundt 109 millioner kroner i forrige regnskapsår, mens målsettingen er driftsinntekter på 80 millioner euro på mellomlang sikt.

– Det er i dag 135 millioner aktive skikjørere i verden som antas å årlig bruke over 135 milliarder euro på heiskort og relaterte tjenester som kjøp og utleie av brett- og skiutstyr, reiser, mat og drikke. Det er med andre ord et enormt marked som ennå ikke er digitalisert. Skitude skal skape en sømløs og engasjerende digital opplevelse for skikjørere over hele verden. For alpinanleggene vil det innebære betydelige kostnadsbesparelser, samtidig som de genererer verdifull brukerinnsikt og konkrete kommunikasjonsverktøy mot gjestene, sier Christer Kjos i Canica.

I forkant av noteringen på Euronext Growth Oslo er planen å gjennomføre en emisjon og nedsalg på totalt inntil 270 millioner kroner, noe som verdsetter selskapet 350 millioner kroner før emisjonen. Handelsbanken Fonder, Investinor, Canica og Andenæsgruppen er ankerinvestorene i kapitalutvidelsen. Planen er å gjennomføre en bookbuilding som starter 2. desember, med påfølgende børsnotering 18. desember, forutsatt at søknaden blir godkjent av Oslo Børs.

Arctic Securities AS og Pareto Securities AS er selskapets finansielle rådgivere forbindelse med noteringen på Euronext Growth, mens Simonsen Vogt Wiig AS bistår som juridisk rådgiver til selskapet og Schødt AS er juridisk rådgiver til de finansielle rådgiverne. Corporate Communications er rådgivere på IR- og kommunikasjon.

***

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt
Bent Grøver, styreleder, 950 40 492

Om Skitude

Skitude er et teknologiselskap som legger til rette for digitalisering av den globale ski- og fjellturistindustrien, som forbinder skisteder med skiløpere gjennom digitale og mobile plattformer. Skitudes forretningsmodell består av tre separate inntektskilder: Årlige abonnementsinntekter (ARR) fra programvare som en tjeneste (SaaS) betalt av alpinanleggene, abonnementsgebyrer fra premiumbrukere og e-handelsinntekter drevet av transaksjonene som skiløperne benytter på Skitude-plattformen. Selskapets visjon er å være en one-stop-shop for skiløpere og feriesteder på tvers av alle produkter og tjenester knyttet til fjellaktiviteter.

Fra venstre: Gründer Yngve Tvedt, styreleder Bent Grøver i Investinor og Aksel Lund Svindal, investor i Skitude

Kontakt oss