Hans Aasnæs

  • Styreleder

Hans Aasnæs

Styreleder

+47 922 53 957

Hans Aasnæs er CEO i Western Bulk og driver egen gård på Sande i Vestfold. Han har tidligere vært Senior Vice President i UMOE-konsernet, arbeidet i Storebrand-konsernet, blant annet som administrerende direktør i Storebrand kapitalforvaltning, samt i Orkla Finans og som stipendiat ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Aasnæs har vært styreleder og styremedlem i en rekke selskap og organisasjoner, blant annet Formuesforvaltning, Storebrand Eiendom, Norsk Tillitsmann ASA og Verdipapirfondenes Sikringsfond. Hans Aasnæs er utdannet i landbruksøkonomi ved Norges landbrukshøgskole på Ås, og har senere tatt høyere avdeling på NHH, Autorisert finansanalytiker-studiet, samt Program for executive development på IMD i Sveits.

Anne Kathrine Slungård

  • Styrets nestleder

Anne Kathrine Slungård

Styrets nestleder

+47 482 48 875

Slungård har styreerfaring fra både politikken og private selskaper. Hun er nå direktør i Trondheim Symfoniorkester & Opera. Hun har tidligere vært rådmann i Stjørdal kommune, ordfører i Trondheim kommune og hatt ledende stillinger i Sintef og Enova. Hun har solid erfaring med styrearbeid fra SIVA, Statsskog, Vital Forsikring, Simens, Meråker utvikling og Adresseavisen. Slungård har vært medlem i bedriftsforsamlingen i Statoil, hvor hun også var leder av valgkommiteen. Slungård har studert økonomi, markedsføring og kommunikasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim og BI.

Olaug Svarva

  • Styremedlem

Olaug Svarva

Styremedlem

+47 930 21 106

Olaug Svarva ledet Folketrygdfondet fra 2006 til 2018, og er leder for styret i DNB ASA og DNB Bank ASA. Svarva har tidligere vært styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer, som hun var med på å stifte. Svarva har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla. Fra 2001 til 2006 jobbet hun for SpareBank 1 Gruppen, først som administrerende direktør i SpareBank 1 Aktiv Forvaltning, deretter som investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring. I perioden 1991 til 2001 hadde hun flere stillinger i Folketrygdfondet, blant annet investeringsdirektør for aksjeavdelingen. Hun har tidligere jobbet som finansanalytiker i Carnegie og DNB. Svarva har en bachelorgrad fra Trondheim økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver, og er autorisert porteføljeforvalter fra NHH.

Anne Jorun Aas

  • Styremedlem

Anne Jorun Aas

Styremedlem

+47 995 51 668

Anne Jorun Aas er daglig leder i Farmforce AS, et IT selskap som bringer digital transparens til kjøpere av landbruksprodukter fra over 500 000 bønder i 30 land. Hun har tidligere hatt ledende roller i Scatec systemet, inkludert ansvar for strategi og organisasjon i Scatec Solar, vært interim CEO i Kjeller Innovasjon, partner i SIGLA, et konsulentselskap som omsetter bærekraft til konkurransekraft og McKinsey. Hun har vært styreleder i ENERGIX, et stort program i Forskningsrådet, og har også hatt en rekke styreverv i små og store selskaper i ulike faser. Hun har en doktorgrad i kjernekjemi fra Universitetet i Oslo and CERN.

Morten Henriksen

  • Styremedlem

Morten Henriksen

Styremedlem

+47 916 28 871

Morten Henriksen er konserndirektør i børsnoterte Arendals Fossekompani ASA (OSE:AFK), og innehar for tiden styreverv i Kongsberggruppen (OSE:KOG), Beyonder, Future Materials katapultsenter, Flumill, Seagust, Alytic og Tekna Plasma, de tre siste som styreleder. Henriksen har tidligere hatt styreverv i selskap som Markedskraft, Wattsight, SIVA, Powel, Volue, EFD Induction og Scanmatic.

Henriksen har en mastergrad i Elkraft fra NTNU, og har siden 2008 jobbet aktivt med å utvikle det industrielle eierskapet i AFK. Han er i tillegg operativ leder for kraftvirksomheten i selskapet.

Fra 1999 til 2008 jobbet han i ulike roller i Statkraft, blant annet som prosjektleder for utbygging av større vindparkanlegg. I 2005 ble han CEO for Statkraft’s satsing innen fornybar energi i London, og bygde der opp et team fra bunnen av.

Fra 1993 til 1999 jobbet Henriksen med internasjonale oppdrag innenfor et bredt spekter innen energi-segmentet, herunder med lengre opphold i Nepal, Pakistan og Filippinene samt kortere opphold i en lang rekke land i Asia, Afrika og Mellom-Amerika. Oppdragene var i stor grad utført på oppdrag fra internasjonale institusjoner som Asiabanken og Verdensbanken.

Åsmund Bjørndal Heen

  • Styremedlem

Åsmund Bjørndal Heen

Styremedlem

+47 996 95 920

Åsmund Bjørndal Heen er CFO i Frydenbø-Gruppen et familieeid konsern. Han har tidligere hatt flere stillinger i Sparebanken vest, blant annet Head of Markets og senest Head of Treasury. Han har også arbeidet ved London Business School ved deres Hedge Fund Research Centre.
Åsmund har vært styremedlem i en rekke selskaper, blant annet Holberg Fondsforvaltning, Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, Sparebanken Vest Boligkreditt, Filmfondet Fuzz og Bipper Communications. Han er nå Styreleder i Sarsia Seed.

Åsmund har en bachelor i informatikk fra Universitetet i Bergen og en Master in Mangament fra Skema Business School i Frankrike. Han har senere tatt Autorisert Finansanalytikerstudiet på NHH.

Kontakt oss