Tidligfase-satsingen utvides

Publisert: 08.03.2016

Investinors erfaring med tidligfase-matching har vært så god at ordningen nå utvides med flere partnere.

Siden høsten 2014 har Investinor inngått matching-avtaler med Startuplab /Founders Fund i Oslo, Alliance Venture i Oslo og Sintef TTO i Trondheim. Nå er også Proventure i Stavanger og Trondheim, samt Sarsia i Bergen blitt med.

Investinors tidligfase-matching er rettet mot investeringer i små og skalerbare case, altså bedrifter med «kort rullebane og lang rekkevidde». De kan komme langt med relativt lite kapital.

Investeringspartnerne kommer til Investinor med ferdig analyserte og investeringsklare case. Investinor hurtigbehandler dem og gir partnerne ja eller nei i løpet av to uker. Hvis svaret er ja, investerer Investinor i bedriftene på samme vilkår som investeringspartneren.

Investinor analyserer ikke disse små investeringscasene like grundig som vanlige, større case. Mesteparten av analysejobben overlates til investeringspartneren. I starten av eierskapsfasen tar Investinor heller ikke styreplass i porteføljeselskapene, men overlater den aktive oppfølgingen til investeringspartnerne.

Å ta en aktiv eierrolle i tidligfasebedrifter er svært ressurskrevende. Dersom Investinor skulle ha fulgt opp alle de små investeringene selv, ville det krevd betydelig flere ansatte.

I en innledende fase overlater vi derfor til investeringspartnerne å jobbe tett på porteføljebedriftene. Dersom bedriftene utvikler seg bra, investerer vi mer i dem, tar plass i styret og jobber som normalt med strategi, rekruttering, finansiering og avhending.

Matchingen gir Investinor kvalitetssikret deal flow på en kostnadseffektiv måte. Til gjengjeld får investeringspartnerne avlastning av finansiell risiko.

I løpet av det siste året dukket opp flere små og skalerbare IT-case i Investinors portefølje: CFEngine, Viva Labs, CFEngine, BylineMe, Swarm64 og Fronteer Solutions.

Vi begynte først å matche kun IT-investeringer, men med alle de nye investeringspartnerne ligger det i kortene at flere bransjer vil bli inkludert, for eksempel Oiltech som Proventure er spesialisert på, og helseteknologi som er en av Sarsias satsingsområder.

Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør i Investinor

Kontakt oss