Tidligfaseinvestering: IoT-selskapet Policon AS

Publisert: 12.09.2017

Investinor investerer i Policon AS, et selskap som effektiviserer elektrisitetsbruken i et voksende marked for Tingenes Internett (IoT). Investinor investerer sammen Sarsia Seed.

Policon skal utvikle og levere en integrert IoT-løsning til nettselskap bestående av sensorer og programvare for overvåkning av elektriske kraftlinjer. Måledataene fra IoT-løsningen gjør det mulig for nettselskapene å utnytte kapasiteten i linjene bedre, og motta forvarsel om overbelastning som kan føre til feil.

  • Vår ambisjon er å bygge opp Policon til å bli en ledende aktør i IoT-segmentet, selskapet har en unik patentert teknologi, utarbeidet ved Fraunhofer Institut i Tyskland, og en ledelse med solid erfaring, sier Jon Øyvind Eriksen i Investinor.

Policons løsning kan gi reduserte investerings- og driftskostnader knyttet til nye linjer, opptil 40-60% økt kapasitetsutnyttelse på eksisterende linjenett, og økt pålitelighet. De kommersielle produktene vil være klare for masseproduksjon våren 2018, og de har allerede signert avtaler med 7 norske og 2 internasjonale pilotkunder.

  • Policons teknologi gjør at nettselskapene kan overvåke hele strømnettet i sanntid. Behovet for effektivisering av strømoverføringen er stort, og vår ambisjon er å bygge opp Policon til å bli en ledende aktør i dette markedet, sier styreleder Brage Wårheim Johansen i Policon

Markedet for Policons teknologi er stort og globalt,  i Europa er markedsstørrelsen estimert til 0,8 mrd NOK i faste løpende inntekter og 15 mrd. NOK i etableringsinntekter.

Investeringen gjennomføres som en tidligfase investering sammen med Sarsia Seed.

Faksimile: Finansavisen 12. september 2017

Kontakt oss