Timingen på statens koronamilliard kunne ikke vært bedre

Publisert: 18.05.2021

Investinor fikk i mars i 2020 tilført en milliard kroner i ekstra investeringskapital som en del av regjeringens koronakrisepakke til norske oppstarts- og vekstselskaper.

Regjeringen kom i mars raskt på banen for å støtte gründere og vekstselskaper rundt om i landet. Investinor har de seneste årene bygd opp et velfungerende system for å investere i norske vekst- og gründerselskaper. Vi kjenner
markedet og bedriftene godt. Derfor kunne vi raskt gå inn og fordele og investere kapital på en hensiktsmessig måte, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Totalt mottok Investinor 1,142 milliarder kroner som skulle settes i arbeid. Investinor fordelte dette i hovedsak mellom fond-i-fond og matcheinvesteringer i selskaper, men noen midler gikk også til presåkornfond. Totalt gjorde Investinor direkteinvesteringer i 12 selskaper. Blant fondene Investinor investerte i var Hadean Venture, Skagerak Maturo, Idékapital, Skyfall Ventures Fund og Norselab Feeder Fund.

– Vi har etterspurt ekstra kapital, og hadde tentaklene ute når den kom. Behovet har vært dokumentert lenge og da kunne ikke timingen vært bedre. Det er veldig mye spennende entreprenørskap som foregår i Norge nå, og flust av dyktige gründere med gode idéer, fortsetter Eidesmo.

Rett før koronamilliarden ble tildelt overtok Investinor dessuten forvaltningen av såkornkapital fra Innovasjon Norge. Med mandatet ble også fire ansatte overført fra Innovasjon Norge til Investinor.

– Jeg er imponert over hvordan organisasjonen taklet den nye situasjonen og den store oppgaven med å implementere milliarden. Nye og gamle krefter skulle samarbeide, og det har virkelig gått over all forventning. Vi hadde ikke klart dette uten at hele organisasjonen dro i samme retning, sier Eidesmo.

Teknologiselskapet Cavai, som bygger markedsføringschatbotter, var blant de første selskapene som fikk krisepenger. Investeringen ble foretatt gjennom matchemandatet med Gvalue Invest og Stayer Invest som medinvestorer.

– Matchekapitalen gjør det betydelig mer attraktivt for de private investorene å bli med i selskapet. Investinor gir trygghet for de andre investorene som vet de har med seg en profesjonell samarbeidspartner som sikrer gode rutiner, sier Cavai-gründer Steffen Svartberg.

Cavai har brukt tiden siden Investinors inntreden godt. Selskapet har vokst fra 20 til 54 ansatte og utvidet fra tre til ti markeder. Svartberg peker på at en solid statlig eier også blir brukt i markedsføringen av selskapet ute i Europa.

– For mange kunder er det en risiko å satse på unge teknologiselskaper som oss. Da er det viktig å ha en sterk aktør som den norske stats ventureselskap i ryggen. Det gir et signal om at vi er seriøse og langsiktige, og gir oss ofte den nødvendige kredibiliteten til å vinne kunder, sier Svartberg.

Skagerak Maturo V hentet 300 millioner kroner i starten på koronaperioden. Investinor, KLP, Sparebankstiftelsen DNB, Sørlandets Kompetansefond og Skeie Technology var blant eierne som tegnet seg. Managing Partner Erik Tønnesen i Skagerak Maturo sier kommitteringen fra Investinor ble svært viktig.

– I en krevende tid for kapitalinnhenting klarte vi å få med oss gode, langsiktige og kapitalsterke eiere. Investinor har renommé som en kompetent og seriøs partner, og deres investering ble svært viktig i kapitalinnhentingsprosessen, sier Erik Tønnesen i Skagerak Maturo.

Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Kontakt oss