To av Investinors bedrifter skal levere velferdsteknologi til landets største helseregion

Publisert: 31.03.2023

Porteføljebedriftene Tellu og Dignio vant anbudet med å levere digital hjemmehjelp til Helse Sør-Øst og deres tre millioner brukere.

Enklere, raskere og rimeligere for sykehusene.

Det er målet etter at Helse Sør-Øst i februar inngikk rammeavtale med seks leverandører av digital hjemmeoppfølging.

I tillegg til porteføljebedriftene Tellu og Dignio skal de 11 helseforetakene i Helse Sør-Øst ta i bruk innovative løsninger fra CheckWare, Diffia, Youwell og Siemens Healthineers.

Selskapene tilbyr et bredt spekter av løsninger som skal gjøre det lettere å følge opp pasienter i deres eget hjem. Prøvetakninger, medisinutdeling og veiledet nettbehandling er blant løsningene som tilbys.

– Gjennombrudd

Rammeavtalen, omtalt som den største i sitt slag her til lands, har en varighet på to år med mulighet for to års forlengelse. Nedslagsfeltet er tre millioner innbyggere.

–Dette er et gjennombrudd for digitale løsninger som kan følge opp pasienter i eget hjem. At to av våre porteføljebedrifter er med på å vinne denne rammeavtalen, gjør oss både glad og stolt. Det viser at bedriftene er ledende innen velferdsteknologi, sier viseadministrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor.

Hun er ansvarlig for helseinvestering i Investinor, som på få år er blitt en av landets største investorer i sektoren. Porteføljen rommer i dag et 20-tall helseselskaper innen alt fra avansert bioteknologi til nyskapende medisinsk utstyr.

–Vi vet at helsevesenet står overfor dype strukturelle utfordringer. Vi er nødt til å ta i bruk innovativ helseteknologi for å løse utfordringene som eldrebølgen skaper. Dette gjør helsesektoren til en attraktiv investeringsmulighet, sier Kongsnes.

Kan gå «tom» for hender

Både Tellu og Dignio er eksempler på bedrifter som utvikler velferdsteknologi som utnytter de varme hendene i helseomsorgen på en mer effektiv måte.

En ny rapport fra Helsepersonellkommisjonen, som ble lagt frem i februar, peker på at det vil bli færre ansatte per pasient fremover. Dermed må ressursene utnyttes mer effektivt.

– Eldrebølgen gjør at vi kan gå «tom» for hender som skal pleie pasientene. Digitale løsninger gjør at flere eldre kan velge å bo lenger i eget hjem. Det vil det gi store besparelser for samfunnet og økt trygghet og frihet for pasientene, sier Kongsnes.

Markedsledende posisjon

Dignio, som utvikler blant annet elektroniske medisindispensere, gjør det mulig for helsepersonell å følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt mestring og kontroll over egen helse.

–Dignio har tatt en markedsledende posisjon innen digital avstandsoppfølgning til bruk i primærhelsetjenesten. Denne kontrakten beviser kvaliteten av produktet også inn mot sykehus. I fremtidens helsevesen skal pasientopplevelsen mellom disse institusjonene oppleves som sømløs, og da er man avhengig av å ta i bruk ny teknologi, sier Investment Manager Øystein Wikan, som er ansvarlig for investeringen i Investinor.

Letter hverdagen for helsearbeidere

Tellu utvikler på sin side teknologi som bidrar til å lette hverdagen for ansatte i hjemmetjenesten, på institusjon, sykehus og sykehjem.

Tellus teknologi kan bidra til mer bærekraftige helsetjenester, med blant færre unødvendige transportoppdrag for hjemmetjenesten.

I tillegg til nyskapende velferdsteknologi har Tellu også utviklet en ny plattform for kommunikasjon av helsedata. Løsningen lar brukere i primærehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kommunisere på en enkel, effektiv og sikker måte.

–Tellu er et selskap vi har stor tro på. Vi investerte første gang i 2017, og har siden vært med på å utvikle selskapet. I 2020 ble Telenors satsning innen velferdsteknologi fusjonert inn i selskapet, og i 2022 passerte omsetningen 100 millioner kroner, sier investeringsdirektør Otto Frøseth, som er ansvarlig for investeringen i Investinor.

En AI-generert illustrasjon viser en eldre kvinne som mottar helsehjelp i sitt hjem via nettbrett. Flere av Investinors bedrifter tilbyr ulike former for digital avstandsoppfølging av pleietrengende. Illustrasjon: DALL-E

Kontaktpersoner

Ann-Tove Kongsnes

+47 930 54 975

Send epost

Otto Frøseth

+47 900 81 179

Send epost

Øystein Wikan

+47 997 86 170

Send epost

Kontakt oss