«Vår jobb er å finne de beste teamene»

Publisert: 08.06.2021

Når Investinor sitt forvalterteam for fondsinvesteringer skal velge fond jobber de på en litt annen måte enn når Investinor investerer direkte i enkeltselskaper.

Vi er i en menneskebusiness. Vi inves­terer ikke i vaksiner eller hardware, vi investerer i troen på at gode team med spisskompetanse er i stand til å velge ut spennende selskaper, bidra til å bygge disse og foreta en optimal realisering. Slik forvalter de investorenes penger på best mulig måte, sier Ola Smeby, som sammen med Johan Bøe Bjørkevoll har ansvar for fondsinves­teringer.

Forvaltere velges ut fra en grundig selek­sjonsprosess hvor Investinor blant annet går gjennom bakgrunn og referanser, og undersøker hvilken rolle forvaltere har hatt i tidligere pro­sjekter.

– Den beste prediksjonen på suksess er om du har hatt suksess tidligere, sier Smeby.

Ulike fondssatsninger

Investinor har tre ulike fondssatsninger: det nye fondsinvesteringsmandatet, presåkorn for de tidligste fasene og det tradisjonelle statsstøttede såkornmandatet med røtter tilbake til 90­-tallet. Investinor overtok de to sistnevnte fra Innovasjon Norge i mai 2020.

Investinor investerer nå alltid sammen med og til samme vilkår som private investorer, sier Smeby.

Suksessen Sarsia Seed

Innenfor såkornfondene har Sarsia Seed i Ber­gen utmerket seg. 2020 ble et fantastisk år for fondet med et årsresultat på nær 500 millioner kroner. De har investert i selskaper som Vacci­body, BerGenBio og Coegin Pharma. Fondet har skapt verdier på over 1 milli­ard for investorene sine, og det er særlig Vaccibody som har dratt avkastningen hittil.

Sarsia Seed er et eksempel på at hardt arbeid og tålmodighet lønner seg. De har bygget sten på sten og får nå fan­tastisk gode resultater. Fondet er blant venturefondene i Skandinavia med høy­est avkastning over de siste 20 år, sier Bjørkevoll.

Skyfall Ventures vokser seg robuste

Investinor investerte i presåkornfon­det Skyfall Ventures i juni 2020. Fondet fokuserer primært på konsumentrettede teknologiselskaper og programvare for bedriftsmarkedet, og har historisk gjort det godt med tidlige investeringer i sel­skaper som Kolonial og Nabobil.

Å få med Investinor i fondet er en fjær i hatten for det gir oss ytterli­gere kredibilitet i markedet og vi får litt større finansielle muskler til å levere på vår strategi om å støtte ekstraordinære gründere som ønsker å bygge teknologiselskaper med et stort internasjonalt potensial, sier Espen Malmo, Managing Partner i Skyfall Ventures.

Skyfall startet kapitalinnhentingen tidlig i 2020 og hentet på kort tid inn 50 millioner kroner før Investinor økte fondets størrelse til 70 millioner kroner. In­vestinor kom inn på samme vilkår som de eksisterende investorene.

– Skyfall Ventures var også med og for­valtet penger fra den tidlige presåkorn­satsningen, og det er fint å se at forvalt­ningsmiljø vokser og blir stadig mer ro­buste, sier Rannveig Fadum som har an­svar for presåkornsatsningen i Investinor.

Hatten av for Hadean Ventures

Investinor gjorde hele seks investeringer i venturefond i 2020; Hadean, Momen­tum, Skagerak Maturo, Idékapital, Snö og Norselab.

Hadean Ventures er de som har hen­tet mest penger og var Investinors første investering under det nye mandatet vå­ ren 2020. Fondet ble etablert av lege In­grid Teigland Akay, fokuset er på Life Sci­ence og fondet invester i alle vekstfaser.

Hadean har på kort tid fått et godt rykte, bygd et team med stor kompetan­se og bra mangfold, tiltrukket mange in­ teressante fondsinvestorer og bygget en solid portefølje. Når de i tillegg leverer god avkastning så er det bare å ta av seg hatten, sier investeringsdirektør Johan Bøe Bjørkevoll som ledet Investinors in­vestering på 6 millioner euro i fondet.

Fondet ble lukket med 85 millioner euro i forvaltningskapital, og har nå en portefølje på 11 selskaper. De har gjort en exit med betydelig gevinst og forval­terteamet som nå teller 12 personer fra 6 land er i gang med å reise sitt neste fond.

Vaccibody, her representert ved gründer og CSO Agnete Fredriksen ble en «Home Run» for Sarsias investorer. Foto: Vaccibody/Ingar Næss

Kontakt oss