Våre investeringsmuligheter

Publisert: 19.10.2020

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG) tar utgangspunkt i globale utfordringer som krever løsninger, og kapitalmarkedet er en viktig pådriver i arbeidet mot å realisere disse. Selskaper som aktivt jobber med bærekraftige løsninger på globale utfordringer er derfor våre investeringsmuligheterDet betyr ikke at vi skal gå på akkord med avkastning. Men vi skal heller ikke gå på akkord med de føringene vi har lagt i vår investeringsstrategi. Det krever mer av oss som investeringsselskap. Vi skal kunne gi en strategisk begrunnelse for alle våre investeringer, og disse skal igjen kunne finne sin forankring i definerte bærekraftige prinsipp.  

Kontakt oss