VC-investeringene ned i H1 2015

Publisert: 12.10.2015

Totale ventureinvesteringer i norske bedrifter er tilbake på 2013-nivå, og Investinor sto for 30 prosent av ventureinvesteringene i første halvår 2015.

MENON Business Economics har samlet data fra norske og utenlandske ventureinvestorer som viser hvor mye risikokapital de investerte i Norge og Norden i første halvår 2015.

Norske bedrifter ble tilført 292 millioner kroner. Dette er lavere enn i forrige halvår og en halvering sammenlignet med første halvår i 2014. Ventureinvesteringene i Norge er dermed på omtrent samme nivå som i 2013 (se figur).

─ Venturemarkedet i Norge svinger ganske mye. Det er få aktive investorer, derfor kan noen store transaksjoner gi markante utslag i denne statistikken, sier Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør i Investinor.

Investinors andel av de totale ventureinvesteringene i Norge i første halvår 2015 var 30 prosent.

Ser man på ventureinvesteringene i Norge helt siden 2009, da Investinor startet opp, har cirka en tredel av investert venturekapital i Norge kommet fra Investinor. I noen halvår har markedsandelen vært høyere eller lavere, men snittet ligger på cirka 30 prosent.

─ Dette viser at Investinor er den desidert største og mest aktive investoren i det norske venturemarkedet. Vi har en viktig betydning i å utløse investeringer, avlaste risiko og stabilisere tilgangen på risikokapital i Norge. Samtidig må vi huske på at det neppe kan være noe mål at en statseid investor skal ha så høy markedsandel som mulig, sier Geir Ove Kjesbu.

Samtlige av de nordiske landene, med unntak av Danmark, har hatt et fall i venture-investeringer i første halvår 2015.

Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid Sverige, der det normalt investeres mer venturekapital enn i øvrig Norden til sammen. Totalt investert venturekapital i Sverige er mer enn halvert sammenlignet med første halvår 2014.

─ Fallet kan nok best forklares med at det har vært færre av de store ventureinvesteringene, i bedrifter som nærmer seg positivt resultat. Det investeres fortsatt ganske friskt i små oppstartsbedrifter i Sverige (bedrifter uten omsetning), men de henter inn mindre beløp, derfor faller de totale VC-investeringene, sier seniorøkonom Lisbeth Iversen Flateland i MENON Business Economics.

Kontakt oss