Investinor AS er et investeringsselskap. På kommersielle vilkår skal Investinor bidra til økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for pre-såkorn, såkorn-, venture- og ekspansjonskapital.

Investinor investerer risikokapital i noen av de mest lovene selskapene i sitt marked ved bruk av forskjellige investeringsverktøy. Investinor kan gjøre direkteinvesteringer i selskaper, investere i såkorn- og venturefond, matche-investere sammen med private investorer i såkorn- og venturefaseselskap, samt gjøre pre-såkorninvesteringer i fond eller via matching. I tillegg har Investinor overtatt forvaltningsansvaret for pre-såkornfondet, såkornfondet og Investinor Nord-Norge AS (tidligere Ko-investeringsfondet i Nord Norge) fra Innovasjon Norge.

Investeringsverktøyene er innrettet slik at Investinor enten investerer direkte i porteføljeselskapene og bidrar med kompetent og aktivt eierskap (bl.a. gjennom styreplass), eller indirekte hvor forvaltere eller private medinvestorer har hovedansvar for utvelgelse og oppfølging av investeringsobjektene.

Investinor er kjent for å ha svært god strukturkapital. Vi er systematiske, ryddige og pålitelige som medinvestor og eier.

Investinor har hovedkontor i Trondheim. Selskapet et medlem av Norsk venturekapital og private equity-forening (NVCA).

Kontakt oss