Vi skaper bærekraftige ringvirkninger i samfunnet

Publisert: 21.10.2020

Effekten av vårt fokus er synlig. ESG-undersøkelsen i 2020 viste at ESG i økende grad implementeres som et verktøy for risikostyring i porteføljeselskapene. Samtlige selskap i vår hovedportefølje hadde i 2018 etablert rutiner for ESG-rapportering til sine styrer. Det store flertallet av selskapene hadde innført etiske retningslinjer, og man erfarte også en økning i antall selskaper med rutiner for bakgrunnssjekk av partnere.  

Vi skaffer oss ny kunnskap og innsikt gjennom deltakelse på flere arenaer/i flere nettverk. Vi er medlem i UN Global Impact, som er FNs bedriftsinitiativ for bærekraft og er med det forpliktet til å følge FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv. Prinsipper for ansvarlig næringsliv gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Vårt felles prosjekt er å finne konkrete løsninger på bærekraftsuftordringene gjennom samarbeid og kunnskapsdeling. På denne måten kan vi tilføre porteføljeselskapene kunnskap og støtte til å integrere bærekraftfokuset i egen forretningsstrategi. 

Kontaktpersoner

Linn Hege Aune

+47 928 37 719

Send epost

Kontakt oss