Vil halvere matsvinnet med Keep-it

Publisert: 28.10.2016

REMA 1000-kjeden vil sette holdbarhetsindikatoren til Investinors porteføljebedrift Keep-it Technologies på 25 millioner produkter årlig. Ambisjonen er å være bransjeleder i kampen mot matsvinn.

Tradisjonell datostempling av matvarer er upresis og fører til at det kastes store mengder fullt brukbar mat. Keep-it Technologies tilbyr derfor en smart holdbarhetsindikator som viser den virkelige holdbarheten på produktene.

REMA 1000 og Keep-it har samarbeidet siden 2013, og dette samarbeidet trappes stadig opp.

─ Etter innføringen av Keep-it har våre rutiner for varepåfylling blitt betydelig bedret. Ferskvarene settes raskere på kjøl etter ankomst butikk, og vi er også blitt mye mer observante på hvordan varene eksponeres i disk, slik at kvaliteten og holdbarheten på varene blir best mulig. Denne teknologien er derfor kanskje det mest spennende som har skjedd i kampen mot matsvinn siden kjøleskapet, sier ferskvaredirektør i REMA 1000, Ole Førre Skogstø.

Kampen mot matsvinn er en av tre bærebjelker i REMA-kjedens miljøarbeid.

─ Det holder ikke å bare si at matsvinn må reduseres, man må også gjøre noe. I REMA 1000 er kunden vår øverste sjef – og vi er derfor stolte av å kunne tilby våre sjefer en ekstra forsikring for holdbarheten. Vårt mål er at Keep-it-indikatoren skal halvere matsvinnet folk har hjemme på de merkede produktene, sier Førre Skogstø.

Den praktiske forskjellen på tradisjonell datostempling og Keep-its smarte indikatorer kommer tydelig fram i et eksperiment som avisen VG gjorde i 2013, med tre kjøttdeigpakker. Resultatet viste at holdbarheten for en av pakkene ble redusert med to dager etter én time i romtemperatur. Etter et døgn på øverste hylle i et kjøleskap var holdbarheten for den andre pakken sunket til 8 dager. Den tredje ble oppbevart på nederste hylle i kjøleskapet, og hadde fortsatt ni dagers holdbarhet.

Østfoldforskning og ForMat har beregnet at det årlig kastes over 350.000 tonn spiselig mat i Norge. En gjennomsnittsperson kaster mer enn 42 kilo, og matsvinnet tilsvarer et økonomisk tap på mer enn 20 milliarder kroner i året. Næringsmiddelindustri og dagligvarehandel står for 39 prosent av dette matsvinnet, mens forbrukerne står for resten.

Dette har også en global dimensjon, for alt unødvendig matavfall som brytes ned, medfører utslipp av klimagassen CO2. FNs matvareorganisasjon FAO har beregnet at dersom kasting av spiselig mat var en stat, ville denne staten være nummer tre på verstinglisten for CO2-utslipp, bare overgått av USA og Kina.

─ Vi er overbevist om at Norge i årene fremover kan oppnå en betydelig reduksjon i matkasting dersom flere tar i bruk intelligente holdbarhetsindikatorer, sier Hovland.

─ Det er i hjemmene det kastes mest mat, men det må være dagligvarekjedene sitt ansvar å gjøre det enklere for kundene å kaste mindre. Korrekt informasjon om matvarens reelle holdbarhet er derfor helt avgjørende, og det er prisverdig at REMA 1000 tar dette ansvaret på alvor, sier Kristen A. Hovland, daglig leder i Keep-it Technologies.

Administrerende direktør Kristen A. Hovland i Keep-It Technologies viser fram et av REMA-produktene med selskapets holdbarhetsindikator på pakningen.

Kjøttdeigemballasje med holdbarhetsindikator fra Keep-it.

Holdbarhetsindikatoren fra Keep-it Technologies.

Kontakt oss