Årsresultat for 2022: Ser muligheter i krevende marked

Publisert: 13.02.2023

Global uro, renteoppgang og børsfall for vekst- og teknologiselskaper forplantet seg med tyngde til det unoterte markedet utover 2022, noe som fikk konsekvenser for verdsettelsen av Investinors portefølje. Landets største tidligfaseinvestor har rundt en halv milliard kroner tilgjengelig for nyinvesteringer ved inngangen til 2023.

–Vi legger bak oss det verste året siden finanskrisen, sterkt preget av geopolitisk uro og kraftige markedssvingninger. Dette påvirker også oss, sier fungerende administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor.

Solgte selskaper for 1,1 mrd. kr

Investinor er landets største investor i tidligfasebedrifter, med en forvaltningskapital på vel syv milliarder kroner samt 79 selskaper og 29 fond i porteføljen.

Investinor-konsernet fikk i 2022 en brutto avkastning på -19,7 prosent, tilsvarende -733,6 millioner kroner.

–Avkastningen er ikke tilfredsstillende, men akseptabel i lys av rådende markedsforhold. Den underliggende utviklingen i porteføljen er god, og vi ser muligheter i dagens marked, sier Kongsnes.

Avkastningen for Refinitiv Venture Capital-indeksen, som viser utviklingen for internasjonale venturefond, var -54,9 prosent i 2022. Indeksen OBX Technology GR, som følger utviklingen for teknologiaksjene på Oslo Børs, falt -41,7 prosent i samme periode.

Til tross for markedsforholdene solgte Investinor i fjor helt eller delvis ni selskaper med et samlet vederlag på 355 millioner kroner. Samlet salgsvederlag de siste tre årene ligger på 1,1 milliarder kroner.

–Dette er godt nytt for norske gründere og entreprenører. Vi realiserer for å reinvestere, sier Kongsnes.

 

Skal investere i nye selskaper

Ved inngangen til 2023 har Investinor cirka 550 millioner kroner tilgjengelig for nyinvesteringer, eksklusiv øvrig investeringsvirksomhet.

–Selv om mange investorer trekker seg tilbake i urolige tider, har pågangen fra lovende teknologiselskaper aldri vært større. Derfor mener vi dette er et godt tidspunkt for å gå mot strømmen. Markedsuroen skaper også muligheter for en langsiktig investor som Investinor. Vi vil derfor fortsette å investere i morgendagens næringsliv, selv om vi ikke vil være i nærheten av å kunne dekke kapitalbehovet i markedet, sier Kongsnes.

I 2022 registrerte Investinor rundt 500 investeringsmuligheter, såkalt «dealflow». Dette er trolig det høyeste nivået som noensinne er registrert.

Tilførte bedriftene 2,4 mrd. kr

Investinors bedrifter og fond ble tilført totalt 2,4 milliarder kroner i ny kapital i fjor, hvor Investinor sto for 18,6 prosent. 9,6 prosent kom fra internasjonale investorer.

–Kapitalmarkedet er fortsatt krevende. Selskapene bør være forberedt på at finansieringsprosesser vil ta lenger tid, være vanskeligere å lukke og ha høyere kostnad enn før. Under slike forhold spiller Investinor en viktig rolle som brobygger til norske og internasjonale kapitalkilder, sier Kongsnes.

Investinor følger etablerte internasjonale standarder for å verdsette porteføljen. Det kan gi store urealiserte svingninger, selv om den underliggende utviklingen i mange porteføljeselskaper er god.

–Det er derfor verdt å minne om at det er først når selskapene selges, at den faktiske avkastningen kommer til syne, sier Kongsnes.

Investinors rapport for 4. kvartal 2022 kan lastes ned her.

De tre siste årene har Investinor solgt selskaper for 1,1 milliarder kroner. –Dette er godt nytt for norske gründere og entreprenører. Vi realiserer for å reinvestere, sier fungerende administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes.

Investinor-konsernet fikk i 2022 en brutto avkastning på -19,7 prosent. Foto: Maxim Hopman/Unsplash

Kontakt oss