Stor pågang fra innovative oppstartsselskaper

Publisert: 28.09.2022

Investinor opplever stor pågang fra lovende selskap over hele landet. Her er listen over de hotteste trendene.

Den såkalte «dealflow»-en i Investinor økte med 25 prosent i andre kvartal sammenlignet med fjoråret. 

Statistikken viser hvor mange bedrifter som ønsker Investinor med på laget som investor, og brukes som en temperaturmåler på aktiviteten i det norske startup-miljøet.  

—Dette viser at det spirer svært godt i tech-sektoren. Nyskapende teknologiselskap er helt avgjørende for at Norge skal greie å omstille seg mot et grønnere og mer bærekraftig næringsliv. Samtidig viser statistikken at antallet attraktive investeringsmuligheter dessverre overstiger kapitalen vi har tilgjengelig for nyinvesteringer, sier administrerende direktør Terje Eidesmo i Investinor.

Software og helse-boom 

Selskap som tar kontakt med Investinor, kjennetegnes ved at de er innovative selskap som trenger ekstern kapital til videre vekst og utvikling.  

To bransjer peker seg ut i statistikken for andre kvartal. Selskap innen helse og software står til sammen for godt over halvparten av inngående dealflow.  

Software utgjør 31 prosent av total dealflow i kvartalet, og er med det den største enkeltsektoren. Særlig innenfor digitalisering av industri og produksjon, cleantech og ulike digitale handelsplattformer merker vi stor pågang fra gründere og entreprenører. 

Helsesektoren står for 26 prosent av total dealflow, og er dermed nest største sektor vi mottar henvendelser fra. Innen denne sektoren er farmasi, bioteknologi og medisinsk teknologi populære undersektorer. I tillegg mottar vi mange case innenfor digital helse, som i noen tilfeller kan være en miks av både software og helseteknologi.  

Energi og miljø er den tredje største sektoren med rundt 15 prosent av inngående dealflow, hvor fornybar energi og energieffektivitet er en fellesnevner blant mange av selskapene. Hardware, Marin og akvakultur og Skog følger deretter med henholdsvis seks, fem og fire prosent innkommende dealflow.  

Selskap tar kontakt i tidlig fase

Selskap i tidlig fase utgjør en betydelig andel av alle henvendelser.  

Rundt 40 prosent av inngående dealflow tar kontakt i den såkalte «pre-revenue»-fasen, altså før selskapet genererer egne inntekter.  

Selskap med en omsetning under en million norske kroner utgjør rundt en femdel av alle henvendelser, mens selskap med en omsetning mellom en og ti millioner kroner utgjør en fjerdedel av alle henvendelser vi får.  

Oslo-dominans 

Den geografiske distribusjonen av inngående henvendelser er sterkt sentrert om hovedstaden.  

I overkant av 30 prosent av dealflow kommer fra hovedstaden, og ytterligere 13 prosent hører hjemme i Viken fylke. Det betyr at hovedstadregionen representerer over 40 prosent av all dealflow i andre kvartal 2022.  

Selskap fra fylkene Trøndelag, Vestland og Rogaland står for i underkant av ti prosent av dealflow hver, mens resterende henvendelser er spredt rundt i de gjenværende fylkene i landet. 

Investinor har et eget regionalt fond som investerer i norske aksjeselskaper lokalisert i Nordland og Troms og Finnmark. Les mer om dette her. 

Studenter ved NTNU presenterte forretningsideer for potensielle investorer høsten 2021. Investinor satt i juryen som kåret beste "business case" under Student Investor Days. Foto: Henrik Fjørtoft

– Nyskapende teknologiselskap er helt avgjørende for at Norge skal greie å omstille seg mot et grønnere og mer bærekraftig næringsliv. Samtidig viser statistikken at antallet attraktive investeringsmuligheter dessverre overstiger kapitalen vi har tilgjengelig for nyinvesteringer, sier administrerende direktør Terje Eidesmo i Investinor.

Kontakt oss