Godt resultat for Investinor i 2015

Publisert: 29.03.2016

Investinor legger fram et godt resultat for 2015: Porteføljen økte i verdi med 122 millioner kroner, hvilket gir et resultat før skatt på 60 millioner kroner. Samtidig realiserte vi avkastning på 91 millioner kroner.

Les mer om resultatene i Investinors siste kvartalsrapport.

Dette er helt i tråd med det jeg har sagt i samtlige årsrapporter siden oppstarten: Det tar tid å skape resultater fra tidligfaseinvesteringer. De dårlige investeringene kommer raskt til syne, mens det tar lang tid å utvikle de gode. Det er derfor venturefond opprettes med ti års tidshorisont.

Investinor gjorde sine første investeringer i 2009, og stadig flere av våre porteføljebedrifter begynner nå å bli klare for børsnotering eller salg. Dette kommer til syne i Investinors regnskap som urealisert verdiøkning.

Noen bedrifter har vi allerede solgt, og i 2015 realiserte vi god avkastning på salget av GasSecure AS, samtidig som vi mottok earn out-realiseringer fra tidligere salg, blant annet Energy Micro AS.

Oiltech-investeringene våre ble selvfølgelig påvirket av den lave oljeprisen i 2015, men ikke bare negativt. Noen av bedriftene våre, for eksempel Robotic Drilling Systems, opplever økt interesse fra markedet ─ nettopp på grunn av den lave oljeprisen.

Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør

Kontakt oss