Investinor investerer i Hubro Therapeutics AS

Publisert: 15.08.2019

Investinor investerer 1,4 MNOK i det nystartede biotechselskapet Hubro Therapeutics AS.

Hubro utvikler en teknologiplattform for kreftvaksiner rettet mot mage- og tykktarmskreft. Kreftvaksiner er en form for immunterapi som angriper kreftceller ved å fremme immunrespons hos kreftpasienter. Dette er et felt det er forsket på i mange tiår, men hvor det kommersielle gjennombruddet har tatt tid. Norge antas å ligge langt fremme både på forsknings- og utviklingssiden, og det er i dag flere kreftvaksineselskaper notert på Oslo Børs.

Teknologien til Hubro springer ut fra et tidligere forskningssamarbeid mellom Norsk Hydro og Radiumshospitalet. Hubro blir det tredje selskapet etter Targovax og Ultimovacs som igangsetter et utprøvingsløp basert på funn fra dette forskningsprosjektet. Selskapets founder og CEO, Jon Amund Eriksen, har vært sentral i dette prosjektet og har lang erfaring innen både R&D og operativ virksomhet fra bl.a. Targovax.

Investeringen i Hubro gjøres sammen med matchepartner Radforsk som del av Investinors tidligfaseordning innen helse. I tillegg deltar flere forretningsengler i emisjonen som totalt er på 6,8 millioner kroner. Beløpet skal dekke Hubros prekliniske program.

Dette er første gang Investinor koinvesterer med Radforsk som er en uavhengig stiftelse med evergreen struktur som spesialiserer seg på investeringer innen onkologi. Radforsk har inngående kjennskap til kreftvaksinefeltet gjennom tidligere investeringer, og kan vise til å ha tatt en rekke onkologiselskaper som Nordic Nanovector, Photocure, PCI Biotech og Targovax fra preklinikk til børs. Nylig ble dessuten et av Radforsks porteføljeselskap, OncoImmunity, kjøpt opp av et større japansk teknologiselskap.

  • Hubros meget erfarne grunder samt en svært kompetent koinvestor på feltet var avgjørende for at vi valgte å gå inn såpass tidlig i Hubro. Vi er godt fornøyde med å ha gjort vår første investering sammen med Radforsk som vi anser som et av de ledende investeringsmiljøene innen onkologi i Europa, sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør i Investinor.
Kontakt oss