Investinor publiserer ESG- og bærekraftsrapport for 2020

Publisert: 23.12.2020

Selv om 2020 var alt annet enn et normalår, viser årets ESG- og bærekraftsrapport at våre selskap stadig tar nye steg i positiv retning, og at det samlede bidraget til et bærekraftig morgendagens næringsliv er betydelig.

På tross av turbulensen var 2020 et aktivt år for Investinor. Vi overtok forvaltningen av såkornkapital fra Innovasjon Norge, og fikk et mandat for å forvalte fonds- og matching-investeringer. Investinor har fra før investert direkte i 70 selskaper. Gjennom våre fond er vi investert indirekte i ytterligere 300 selskaper. Det vi nå forvalter er en solid portefølje av selskaper som utgjør en betydelig del av fremtiden til norsk næringsliv. Dette ansvaret skal vi være bevisst.

Dette ansvaret er også blant grunnene til vårt fokus på bærekraftige investeringer. Gjennom året har norsk næringsliv virkelig fått øynene opp for ESG, noe som blant annet har gitt utslag i at et rush av grønne selskaper listes på Euronext Growth. Den underliggende trenden mot mer bærekraftige investeringer vil fortsette, men vi skal også være oppmerksom på at mange selskaper uten en tydelig bærekraftsprofil forsøker å ri den grønne bølgen. For Investinor sin del innebærer dette at vi fortsetter å lete etter de gode investeringscasene, samtidig som vi vil fortsette å understreke viktigheten av solid ESG-arbeide i de selskap og fond vi er investert.

Den årlige ESG- og bærekraftsrapporten gir omverdenen et godt innblikk i dette arbeidet. Vi som team bruker mye ressurser på å øke egen kompetanse på ESG og bærekraft for å bygge kompetanse i vår portefølje. Det gjorde vi med forsterket kraft i 2020, og dette vil fortsette i 2021, blant annet gjennom det igangsatte Bærekraftsprosjektet som har som utgangspunkt at læring om ESG og bærekraft er en dynamisk prosess.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått med de beste ønsker om et fremgangsrikt 2021!

Kontakt oss