Investinors portefølje samlet til den årlige CEO-dagen

Publisert: 17.10.2019

Nærmere 50 ledere fra Investinors porteføljeselskaper var samlet under den årlige CEO-dagen i Trondheim.

CEO-dagen har mål om å skape et forum hvor ledere for Investinors ulike porteføljeselskaper kan møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre, Investinors investeringsteam og av spesielt utvalgte gjestetalere.

– Det har vært travle tider siden jeg begynte i Investinor i oktober, men jeg like travle tider, åpnet Investinors administrerende direktør Terje Eidesmo, før han introduserte seg selv og Investinors strategi til porteføljen.

– Jeg har kommet til en svært kompetent og dyktig organisasjon. Mitt umiddelbare fokus for både Investinor og porteføljeselskapene fremover vil ligge på kontinuerlig forbedring av de eksisterende prosessene. Vi skal rett og slett gjøre ting enda litt bedre, sa Eidesmo.

I løpet av det seneste året har en rekke nye selskaper kommet til i Investinors portefølje. Disse presenterte seg med hver sin 90 sekunders pitch.

De senere årene har ESG blitt en høy prioritet i Investinors oppfølging av porteføljeselskapene, og dette var også et gjennomgående tema i dagens presentasjoner. Christian Melby fra Summa Equity var invitert for å orientere om hvordan de som private equity-selskap har innført dette tankesettet i sine investeringer.

– FNs bærekraftsmål og tilknyttede megatrender hjelper oss med å peke ut spesifikke områder hvor vi mener mulighetene for vekst eller disrupsjon kan kobles med å løse globale utfordringer og gi god avkastning, sa Melby.

I tillegg til ESG var finansiering og organisasjonsutvikling viktige tema under årets CEO-dag.

Kontakt oss