Marianne Sundsbø skal lede Investinors nye skogsatsing

Publisert: 22.11.2023

Marianne Sundsbø (49) er ansatt som managing partner for 3K6 Skoginvest, et nytt investeringsfond som skal investere i nyskapende bedrifter innen norsk skogrelatert sektor.

Fondet er det første av sitt slag i Norge. Bak står Investinor, KLP og skognæringen gjennom selskapet Shelterwood AS.

Fondet skal forvaltes av Investinor, som har lang erfaring med investeringer i skogsektoren.

– Vi er svært glade for at vi har fått Marianne til å lede fondet. Hun har bred og variert erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv, og forstår hvilke muligheter og utfordringer oppgaven medfører, sier Ann-Tove Kongsnes, fungerende administrerende direktør i Investinor.

Bred erfaring

Marianne Sundsbø (49) er utdannet siviløkonom fra HEC i Paris, og har også gjennomført Forsvarets russiskkurs. Hun startet karrieren hos Morgan Stanley i London og Frankfurt, og jobbet senere ved KPMG i Linz. I 2005 startet hun i konsernutvikling i Orkla, og hadde ulike roller ved hovedkontoret og i datterselskaper frem til 2016. Hun har også erfaring fra det industrielle eierselskapet Vind og har vært adm. direktør i vekstselskapet Nofence.

– Investinor har fått på plass en meget spennende satsing på skogsektoren, og jeg ser frem til å bidra til å skape et enda sterkere kompetansemiljø. Jeg ser frem til å aktivt arbeide med videreutvikling av morgendagens bærekraftige skogindustri, sier Sundsbø.

300 mill. kr i startkapital

Investinor Skog omfatter 3K6 Skoginvest, som nylig ble etablert av Investinor, KLP og Shelterwood.

Fondet har mandat til å investere i vekstfasen og venturefasen i bedrifter innen skogrelatert sektor, med fokus på med mål om å øke verdiskapningen knyttet til skog.

Fondet har en startkapital på 300 millioner kroner, samt en oppstartsportefølje bestående av fire selskaper. I tillegg vil Investinor Skog inkludere øvrig skogportefølje, som i praksis innebærer investeringen i Kebony.

Erfarent team

Teamet i 3K6 Skoginvest vil i tillegg til Sundsbø bestå av investeringsdirektør Stig Andersen, associate Johann Bleivik Wist og controller Erik Hoelseter.

Andersen har hatt ansvaret for Investinors skogmandat siden opprettelsen i 2014, og vil etter eget ønske fortsette som forvalter i 3K6-teamet.

– Med Marianne og resten av teamet på plass ser jeg frem til å ta fatt på oppgaven. Vi ser store muligheter for skogrelaterte investeringer fremover, sier Andersen.

Les mer om 3K6 her.

Marianne Sundsbø (49) er utdannet siviløkonom fra HEC i Paris, og har også gjennomført Forsvarets russiskkurs. Hun har bred erfaring fra bl.a. Morgan Stanley, KPMG, Orkla og Nofence.

Teamet i 3K6 Skoginvest vil i tillegg til Sundsbø bestå av associate Johann Bleivik Wist, investeringsdirektør Stig Andersen og controller Erik Hoelseter.

- Vi er svært glade for at vi har fått Marianne til å lede fondet, sier fung. administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes (t.h.). Investeringsdirektør Stig Andersen har hatt ansvar for Investinors skoginvesteringer siden 2016, og vil fortsette som forvalter i 3K6 Skoginvest.

Kontakt oss