Ny adm. direktør i Investinor

Publisert: 29.01.2024

Sten-Roger Karlsen (49) vil tiltre som ny administrerende direktør i Investinor 1. mai 2024. Han tar over etter Terje Eidesmo, som fratrer av helsemessige årsaker.

Karlsen har bred erfaring fra norsk næringsliv som leder av flere teknologi- og oppstartsselskaper.

—Vi er svært tilfreds med å kunne ønske Sten-Roger velkommen som ny adm.dir. i Investinor. Med sin solide kompetanse og lange erfaring fra norske vekstselskaper vil han være rett person til å utvikle Investinor videre. Vi ser frem til å få ham om bord, sier Hans Aasnæs, styreleder i Investinor.

 

Sivilingeniør og toppleder

Karlsen er utdannet sivilingeniør innen Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Han har lang erfaring fra toppledelse og forretningsutvikling i norske softwareselskaper.

Karlsen var blant annet konsernsjef i Ørn Software som ble notert på Euronext Growth i 2021 og senere solgt til danske EG A/S.

—Investinor spiller en viktig rolle i det norske økosystemet for tidligfaseselskaper, og har det mest spennende og kompetente miljøet for ventureinvesteringer i Norge. Sammen med dyktige medarbeidere ser jeg frem til å bygge videre på det solide grunnlaget som er skapt de siste årene, sier Karlsen.

Trer til side etter eget ønske

Karlsen tar over etter Terje Eidesmo, som gikk av på grunn av helseproblemer høsten 2023 (lenke).

Viseadministrerende direktør Ann Tove Kongsnes har vært konstituert i stillingen siden september 2022.

—Styret beklager at Eidesmo valgte å fratre stillingen. Terje etterlater seg et styrket, mer kompetent og bedre organisert selskap. På vegne av styret vil jeg takke ham for innsatsen, sier Aasnæs.

—Vi vil også takke Kongsnes for svært god ledelse under hans lange sykefravær. Ann-Tove har gjort en imponerende jobb med å videreutvikle organisasjonen samtidig som hun har ivaretatt sine ordinære oppgaver som viseadministrerende direktør og ansvarlig for oppfølgingen av flere selskaper, sier Aasnæs.

 

Landets største ventureinvestor

Investinor AS er Norges største tidligfaseinvestor med cirka 70 selskap og 25 fond i porteføljen.

I tillegg til direkteinvesteringer og fonds- og matcheinvesteringer forvalter Investinor også statens interesser i såkornfond- og presåkornordningen, skogfondet 3K6, flere regionale fond, samt det norske bidraget til NATO Innovation Fund.

Investinor har 32 ansatte og hovedkontor i Trondheim, hvor Karlsen er bosatt og har arbeidet store deler av sin yrkeskarriere. Han vil tiltre stillingen 1. mai 2024.

Påtroppende administrerende direktør i Investinor, Sten-Roger Karlsen.

Kontakt oss