Nyinvestering: Scale Protection AS

Publisert: 02.02.2017

Investinor er blitt medeier i teknologiselskapet Scale Protection fra Harstad.

Scale Protection tilbyr patentert teknologi og tjenester som analyserer og forebygger avsetninger (scaling) i olje- og gassbrønner.

Scale er en utfordring i brønner med vannproduksjon, ikke minst på felt hvor vanninjeksjon brukes for å øke utvinningsgraden. Scaling er avsetning av uorganisk materiale (karbonat og sulfider) i produksjonsrør, ventiler og annet utstyr i brønnene. Dette kan redusere og i verste fall blokkere produksjonen, samt hindre utstyr i å fungere.

For å hindre scale må operatørselskapene stanse produksjonen og pumpe kjemikalier ned i brønnene. Dette er svært kostnadskrevende.

Scale Protection tilbyr teknologi og tjenester som reduserer disse utfordringene, blant annet:

  • Tracer Carrier Tool (TCT) kan monteres på innsiden av produksjonsrøret og gir informasjon om scale- og korrosjonssituasjonen i brønnene – uten at produksjonen må stanses.
  • Laboratorieanalyser (Bulk Scale Analysis) av scale fra brønner
  • Spin Protection endrer lokale strømningsforhold i brønnene og forebygger scaling. Denne teknologien testes nå sammen med et operatørselskap på norsk sokkel og et ledende internasjonalt oljeserviceselskap.

─ Globalt bruker operatørselskapene over mange milliarder kroner årlig på forebygging av scale. I tillegg kommer kostnadene forbundet med tapt produksjonstid, miljø og sikkerhetsrisiko. Dette sier noe om omfanget av denne utfordringen, sier Ole Magnar Drønen, administrerende direktør i Scale Protection.

─ Investinor har fulgt Scale Protection over flere år, og vi ser at selskapet har de beste løsningene for å redusere operatørselskapenes kostnader forbundet med scale og korrosjon, sier investeringsdirektør i Investinor Jan Morten Ertsaas.

Investinor og medinvestor Proventure investerer i første omgang 24 millioner kroner i Scale Protection.

─ Til tross for at dette er et oppstartsselskap, har Scale Protection allerede en interessant produktportefølje som løser et stort problem for kundene. Jeg har kjent daglig leder i Scale Protection Ole Magnar Drønen og hans arbeid med denne typen problemstillinger over flere år. Jeg er imponert over hva selskapet har fått til, sier senior partner i Proventure David Lysne.

Lite selskap skal bli større
Scale protection AS holder til i Harstad, og produktene er utviklet i løpet av de siste årene. Hittil har selskapet hatt to ansatte, men det skal nå ansette flere nøkkelpersoner for å vokse nasjonalt og internasjonalt.

─ Vi har så langt utviklet våre løsninger i samarbeid med Statoil, med støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Engasjementet og kompetansen til Kunnskapsparken Nord, Validé, og Kongsberg Innovasjon har vært viktig i fasen selskapet har bak seg. Denne emisjonen gir oss muligheter til å satse mye sterkere på videreutvikling og å økt salg både i Norge og internasjonalt, sier Ole Magnar Drønen.

Gründerne av Scale Protection er:

  • Ole Magnar Drønen (53), petroleumsingeniør med 25 års erfaring fra Statoil, samt fem års fartstid i Weatherford og Aker.
  • Knut Arne Jacobsen (70) har også jobbet fem år i Aker og Weatherford, samt 28 år i Statoil hvor han blant annet var Chief Engineer Completions.
  • Henrik Carlsen (70) med 33 års fartstid fra ledende stillinger i Statoil, deriblant leder for aktivitetene på norsk sokkel.

Faksimile: Finansavisen 24. desember

Kontakt oss