Over 15 mrd. kr i frisk kapital til morgendagens næringsliv

Publisert: 27.12.2022

Ny statistikk viser at Investinor har vært med på å tilføre porteføljeselskapene våre 15,3 milliarder kroner i frisk kapital siden oppstarten.

Milepælen ble nådd sent i høst.

Totalt 93 selskaper har fått vekstkapital fra det såkalte direktemandatet siden etableringen i 2008/2009.

–Investinor skal bygge morgendagens næringsliv. Da trengs både privat og offentlig kapital. Behovet er stort, og vi ser at Investinor er en kritisk bidragsyter for å mobilisere privat kapital til lovende oppstartsbedrifter, sier viseadm. direktør Ann-Tove Kongsnes.

Private medinvestorer

Av totalt 15,3 milliarder kroner står Investinor for 4,3 milliarder kroner. Resten kommer fra private medinvestorer.

Det betyr at en krone fra Investinor tilfører bedriftene nesten 3,6 kroner.

Det såkalte direktemandatet investerer på kommersielle vilkår i internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer.

–Investinor skal i tillegg til kapital også bidra med kompetanse og nettverk i porteføljebedriftene. Det er gledelig å se at særlig internasjonale investorer virkelig har fått øynene opp for norske venturebedrifter, sier Kongsnes.

 

Nytt fondsmandat bidrar positivt

I tillegg til mandatet for direkteinvesteringer forvalter Investinor også et fonds- og matchemandat (lenke), som ble opprettet så sent som i 2020.

Til sammen har de to mandatene tilført bedrifter og fond 23,3 milliarder kroner i frisk kapital, hvorav vel 5 milliarder kroner fra Investinor.

Det betyr at en krone fra Investinor utløser nesten 4,7 kroner totalt sett.

–Dette viser at Investinor spiller en viktig oppgave med å tilføre lovende bedrifter og fond sårt tiltrengt kapital til omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv, sier Kongsnes.

Foto: Bram Naus/Unsplash

–Investinor skal bygge morgendagens næringsliv. Kapitalbehovet er stort. Vi ser at Investinor er en kritisk bidragsyter for å mobilisere privat kapital til lovende oppstartsbedrifter, sier viseadm. direktør Ann-Tove Kongsnes.

Kontakt oss