Vår policy for ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis

Publisert: 21.10.2020

En tydelig investeringsstrategi tuftet på kunnskap om bærekraftige løsninger er vårt viktigste verktøy for å ta posisjon og være den katalysatoren vi ønsker å være. Som et statlig eid investorselskap er det naturlig at vi har gjort oss opp en mening om FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, hvordan bedriftene vi investerer i forholder seg til disse og hvilket forhold vi som selskap skal ha til dette i vår investeringsstrategi. 

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) som danner grunnlaget for vår Policy for ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis (lenke i tekst). Her skisserer vi hvilke krav vi stiller til egen organisasjon og ansatte, til våre porteføljeselskaper og til våre medinvestorer.  

Et sentralt aspekt i policyen er at en vurdering av ESG-relaterte forhold alltid skal inngå i våre investeringsbeslutninger og eierskapsutøvelse. ESG er en engelsk forkortelse som står for Environment, Social and (Corporate) Governence, på enkelt norsk: Miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse. Dette betyr i praksis at vi årlig gjennomfører en ESG-undersøkelse blant porteføljeselskapene våre samt at vi rapporterer på ESG-status internt.  

Kontaktpersoner

Maja Aursand Andersen

+47 907 52 284

Send epost

Birgitte Gangmark Villmo

+47 906 88 347

Send epost