Vår policy for ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis

Publisert: 21.10.2020

En tydelig investeringsstrategi tuftet på kunnskap om bærekraftige løsninger er vårt viktigste verktøy for å ta posisjon og være den katalysatoren vi ønsker å være. Som et statlig eid investorselskap er det naturlig at vi har gjort oss opp en mening om FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, hvordan bedriftene vi investerer i forholder seg til disse og hvilket forhold vi som selskap skal ha til dette i vår investeringsstrategi. 

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) som danner grunnlaget for vår Policy for ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis. Her skisserer vi hvilke krav vi stiller til egen organisasjon og ansatte, til våre porteføljeselskaper og til våre medinvestorer.  

Et sentralt aspekt i policyen er at en vurdering av ESG-relaterte forhold alltid skal inngå i våre investeringsbeslutninger og eierskapsutøvelse. ESG er en engelsk forkortelse som står for Environment, Social and (Corporate) Governence, på enkelt norsk: Miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse. Dette betyr i praksis at vi årlig gjennomfører en ESG-undersøkelse blant porteføljeselskapene våre samt at vi rapporterer på ESG-status internt.  

Kontaktpersoner

Linn Hege Aune

+47 928 37 719

Send epost

Kontakt oss