Varsling

Publisert: 11.03.2020

Investinor oppmuntrer alle ansatte og innleide arbeidstakere, samt alle som mener å ha kjennskap til forhold i Investinors portefølje, til å varsle om ulovlige, uetiske eller andre kritikkverdige forhold i virksomheten.

Retten til å varsle er en forutsetning for et trygt og åpent arbeidsmiljø i Investinor og vi ønsker å legge til rette for et arbeidsmiljø der kritikkverdige forhold blir diskutert og løst på en saklig og ryddig måte.

Kritikkverdige forhold omfatter brudd på lover og regler, slik som korrupsjon, underslag eller bedrageri, fare for noens liv eller helse, trakassering eller diskriminering. Hvis det er mulig bør du legge ved dokumentasjon i varselet ditt. Vi vil sørge for at du ikke vil bli møtt med negative reaksjoner fra oss eller andre i Investinor som et resultat av at du varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. Alle varsler som innrapporteres i god tro, vil bli undersøkt nærmere internt og skal alltid bli behandlet av medarbeidere på et høyere stillingsnivå enn partene som er omtalt i varselet.

Den digitale varslingskanalen er et supplement til intern varsling. Når du benytter deg av den digitale varslingskanalen har du mulighet til varsle anonymt. Vi oppfordrer deg likevel til å oppgi din kontaktinformasjon. Vår erfaring er at personlig oppfølging sikrer en best mulig håndtering av varselet. Advokatfirmaet Wiersholm vil vurdere alle varsler som kommer inn gjennom den digitale varslingskanalen og bekrefter mottak av varslingen.

Meld varsel her

Kontaktpersoner

Tor Helmersen

+47 930 69 566

Send epost

Kontakt oss