Varsling

Publisert: 06.10.2020

Alle som mener å ha kjennskap til forhold i Investinors porteføljebedrifter som er i strid med Investinors ESG-policy eller etiske retningslinjer, kan varsle Investinor om dette.

 

Varsling som Investinor mottar vil bli konfidensielt behandlet.

Investinor behandler ikke anonym varsling. Vi må kjenne identiteten til den vi mottar informasjon fra, slik at vi kan undersøke påstander om uønskede forhold på en tilfredsstillende måte.

Investinors eksterne varslerkanal gjelder kun forhold som er i strid med Investinors etiske retningslinjer eller ESG-policy.

Dersom du mener å kjenne til slike forhold bør du først undersøke om den aktuelle porteføljebedriften har interne rutiner for varsling og så følge disse.

Hvis porteføljebedriften ikke har slike rutiner, bør du melde fra til dens daglige leder (administrerende direktør). Dersom dette ikke er mulig, eller dersom det ikke fører fram, bør du melde fra til styreleder i bedriften.

Dersom heller ikke dette er mulig eller fører fram, kan du varsle Investinor. Dette gjøres via telefon eller epost til:

ESG-ansvarlig Tor Helmersen eller  administerende direktør Terje Eidesmo.