Vil investere 200 mill. kr i Nord-Norge

Publisert: 11.05.2023

Regjeringen vil at Investinor skal investere 200 millioner kroner i tidligfasebedrifter i våre nordligste fylker.

– Dette er svært gledelig nytt for innovative bedrifter og fondsmiljøer i regionen, og en fin anerkjennelse av Investinors forvaltningskompetanse, sier fung. administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett for 2023.

–Leverer gode resultater

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble det bevilget 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond i Nord-Norge.

Investinor fikk i oppdrag å lyse ut forvaltningen av fondet. En forutsetning for etableringen, var at private stilte med minst 50 prosent av kapitalen.

Men kort tid før fondet skulle lanseres høsten 2022, valgte de private investorene overraskende å trekke seg fra samarbeidet. Dermed måtte planene legges på is.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2023 en omdisponering, slik at Investinor selv kan starte arbeidet med å investere midlene i tråd med det som var intensjonen med bevilgningen fra 2021. Forslaget er avhengig av støtte i Stortinget.

– Jeg er glad for at vi har funnet et en god løsning for å bedre kapitaltilgangen og framveksten av forvaltermiljøer i nord. Investinor sine fonds- og matcheinvesteringer leverer gode resultater, og dette forslaget betyr at pengene raskt kan settes i arbeid, sier næringsminister Jan-Christian Vestre i en melding.

– Store muligheter

Pengene skal øremerkes til tidligfasebedrifter i Nord-Norge, og bidra til å utvikle private fonds- og investormiljøer i landsdelen. Det er disse som skal velge ut og følge opp investeringsobjektene.

– Regjeringen vil bidra til bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Regionen er rik på ressurser og har store muligheter innen reiseliv, industri, sjømat og mange andre næringer. Men det må være attraktivt å leve og jobbe der, og da er det viktig for oss å bidra til at næringslivet har gode rammebetingelser og tilgang på kapital. Derfor foreslår vi å omdisponere 200 millioner kroner, slik at Investinor raskt kan komme i gang med å investere i fond og matche enkeltinvesteringer i Nord-Norge, sier næringsministeren.

– Fantastisk mange spennende bedrifter

Investinor forvalter allerede det regionale fondet Investinor Nord-Norge, som investerer i regionale oppstartsbedrifter som prisbelønte Heymat og Lifeness. Fondet forvaltes av investeringsdirektør Rannveig Fadum, som følger nyskapningsmiljøet i landsdelen tett.

– Det er fantastisk mange spennende bedrifter i Nord-Norge. Men pågangen fra innovative vekstbedrifter har dessverre vært langt større enn vår investeringskapasitet. Nå får vi kapital til å investere i innovative tidligfasebedrifter som kan skape bærekraftig vekst over hele landet, sier Fadum.

Investinor forvalter allerede det regionale fondet Investinor Nord-Norge, som har investert i regionale oppstartsbedriftrer bedrifter som prisbelønte Heymat og Lifeness. Nå vil regjeringen at Investinor skal øke antallet investeringer i landsdelen kraftig. Foto: Johny Goerend/Unsplash

–Svært gledelig nytt for innovative bedrifter og fondsmiljøer i regionen, og en fin anerkjennelse av Investinors forvaltningskompetanse, sier fung. administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes.

Investeringsdirektør Rannveig Fadum er ansvarlig for det regionale matchefondet Investinor Nord-Norge.

Kontakt oss