To Investinor-selskaper noteres på Euronext Growth Oslo fredag

Publisert: 18.12.2020

Cyviz og Skitude noteres på Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Market) fredag 18. desember. Investinor har vært eier i selskapene siden henholdsvis 2014 og 2016, og bidratt stort i prosessene med å notere selskapene.

  • Dette er en stor dag for Investinor. Vår oppgave er å øke tilfanget av kapital til vekstselskaper. I forbindelse med noteringene har disse to selskapene samlet blitt tilført mer enn 250 millioner kroner i ny vekstkapital. Investeringene i Cyviz og Skitude er svært gode eksempler på samarbeid mellom gründere, statlig og privat kapital. Når selskapene blir notert er det også et tegn på at selskapene har nådd mange av målene vi satte oss på investeringstidspunktet, sier administrerende direktør i Investinor, Terje Eidesmo.

Noteringene av Cyviz og Skitude kommer i tillegg til noteringene av Investinor-selskapene Play Magnus og Exact Therapeutics tidligere i år, også de på Euronext Growth Oslo.

Fra før av er porteføljeselskapene poLight og BergenBio også børsnotert, mens Investinor solgte seg nylig ut av legemiddelselskapet Calliditas Therapeutics (som er notert i Stockholm og New York), med en gevinst på mer enn 475 millioner kroner.

Cyviz, som altså noteres fredag 18. desember, designer, utvikler og leverer software- og hardwareløsninger for fullskala konferanserom, kontrollsentre og opplevelsessentre. Flere enn 30 av selskapene på Fortune 500-listen er blant kundene, deriblant Accenture, Standard Chartered Bank og Chevron i tillegg til det amerikanske Forsvarsdepartementet. Investinor har en eierandel i Cyviz på ca. 42 prosent når selskapet nå noteres. En kort introduksjonsvideo til Cyviz kan sees her.

  • Cyviz har de siste årene jobbet hardt for å legge et godt grunnlag for videre vekst og skalering. Noteringen, sammen med innhentingen av ny egenkapital, styrker muligheten til å akselerere veksten. Vi skal bidra som en aktiv eier i selskapets videre utvikling. Gjennom noteringen legger vi samtidig forholdene til rette for at nye investorer i det noterte markedet kan delta på eiersiden, sier styremedlem i Cyviz og investeringsdirektør i Investinor, Thomas S. Wrede-Holm.

Investinor er, i tillegg til Wrede-Holm, også representert i styret i Cyviz ved investeringsdirektør Patrick Kartevoll.

  • Økt digitalisering er en tydelig trend som muliggjør samhandling med stadig voksende omfang og kompleksitet. På toppen av dette har korona-situasjonen eskalert behovet for gode løsninger for digital samhandling. Når flere kommer tilbake på kontoret vil hybridmøter bli svært utbredt, hvor enkelte befinner seg på hjemmekontor og andre er samlet i større rom. Her har Cyviz de beste løsningene og en sterk organisasjon til å levere til noen av de mest krevende kundene globalt, sier Kartevoll.

Skitude er det andre selskapet som noteres fredag 18. desember. Selskapet tilbyr heiskort-teknologi og community-løsninger til over 300 resorter med 1,8 millioner registrerte brukere og er et resultat av fusjonen mellom heiskortsystemet Skioo og Skitude i 2019. Investinor har vært aksjonær siden 2016 sammen med blant annet Aksel Lund Svindal og Canica. Investinor har en eierandel i Skitude på ca. 16 prosent når selskapet nå noteres.

  • Verdens alpindestinasjoner er underdigitalisert, og Skitude har ledertrøyen med den største kundebasen av skiløpere og posisjonen som den ledende aktøren på digitale heiskortsystemer. Vi ser på en rekke selskaper og initiativer for å samle alpinverden under én digital plattform, sier Bent Grøver, styreleder i Skitude og investment manager i Investinor.

CEO i Investinor, Terje Eidesmo.

Fra venstre: Thomas Wrede-Holm og Bent Grøver

Kontakt oss